Kritikerlagets veilende satser

Norsk kritikerlag har indeksregulert sine veiledende satser for kritikk.

Fra 1.3.2020 er satsene som følger:

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2020

Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr 5 000

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr 8 200

3) Essay kr 10 750

4) Paneldebatt deltakelse fra kr 3 100
Tillegg for forberedt innlegg (etter avtale) kr 1 250

5) Paneldebatt ledelse / Konferansier fra kr 4 500

6) Foredrag opp til 20 minutter fra kr 4 600

7) Foredrag opp til 45 minutter fra kr 8 500. Gjenbruk 5 000

8) Foredrag opp til 60 minutter fra kr 10 000. Gjenbruk fra kr 6 000

Om satsene Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg. Punkt 4–8 er identiske med Norsk forfattersentrums satser. Merk at Forfattersentrum anbefaler at man tar et tillegg for lang reise, fra kr 2 000, når reisen gjelder kun ett oppdrag og hvor det er mer enn fire timer reise vei totalt med raskeste reisemåte, uansett hvilken reisemåte som blir benyttet. Dette tillegget må avklares med oppdragsgiver på forhånd.

Ute nå

Tema for årets femte utgave er fagfornyelsen. Fokus ligger på tverrfaglige temaer i de nye læreplanene som ble tatt i bruk i høst, og på hvordan digitalisert undervisning påvirker lærer og elev. Mange interessante perspektiver åpner seg når man ser nærmere på hvordan de ulike temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling krysser hverandre.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler