Drama 2 - 2015

Tema: Fiksjon <-> Virkelighet. Dersom man anvender «virkeligheten som forelegg for fiksjonen» må man ta høyde for at virkelige liv gjerne er rotete, uperfekte og uten klare narrativer. Er dette til hinder for helhetlige, rørende, klartkommuniserende verk?

En del kunstnere, biografer, dokumentarister, filmskapere og andre kan synes å mene det – at man må legge til og trekke fra for å få historiene til å gå opp og for å gjøre det hele klart og fattbart for publikum. Men er den ryddige fortellingen viktig for å la «virkeligheten få skinne»? Eller risikerer man å rive vekk potensielle ladede øyeblikk og detaljer fordi man søker en perfekt dramaturgisk oppbygning? Hvordan tar man høyde for at livet får skinne igjennom i fiksjonaliering av det dokumentariske og samtidig gjøre det hele kunstnerisk interessant?
 

Dette er noe av det vi har undersøkt i denne utgaven av tidsskriftet DRAMA, hvor tema er drama- og teaterarbeid som opererer i skjæringspunktet mellom Fiksjon og Virkelighet. 

 

http://dramaogteater.no/tidsskriftet-drama/tidligere-utgaver-av-drama/

 

DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift tidsskrift skal fremme drama-/teaterpedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er inne i sin 52. årgang, kommer ut i tre tykke utgaver i året, redigeres i tråd med Redaktørplakaten, og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Utgis av interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene. Ansvarlig redaktør leder en nordisk redaksjon på seks kyndige fagpersoner. Alle artikler leveres av frivillige bidragsytere fra hele Norden.

 

Ansvarlig redaktør: Hedda Fredly (redaksjon@dramaiskolen.no)

Ute nå

Transaktivisme og abort, arkitektur og lefsebaking. I den nye utgåva av Syn og Segn er det temasider om arkitektur og byggkvalitet, samtale om sorteringssamfunnet med barnelege Ola Didrik Saugstad, tekstar om einsemd, goth-miljøet og dei kvite flekkane i verdsrommet.

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler