Filosofisk supplement 5/19

Filosofisk supplement er et studentdrevet tidsskrift for filosofi. Denne utgaven er dedisert til Immanuel Kant og hans filosofi. Tekstene er skrevet av både nåværende og tidligere studenter, samt akademikere fra inn og utland.

CAN KANT BE CONSIDERED THE FATHER OF MODERN

GLOBAL CONSTITUTIONALISM?

GLOBAL LAW AS A TOOL TO BUILD AND GUARANTEE A PERPETUAL PEACE

Vittorio Jacinto

 

BEGINNER’S GUIDE TO KANT’S AESTHETICS

 Erik Løvhaugen

 

POSITIVISMESTRIDEN

GAMMEL STRID I NY DRAKT

Gunnar Hopen

 

INTERVJU MED MICHAEL FRIEDMAN

THAT’S PRETTY GOOD

 Ludvig Fæhn Fuglestvedt & Henrik Voldstad

 

BOKOMTALE AV AKTIV DØDSHJELP: ETIKK VED LIVETS SLUTT AV OLE MARTIN MOEN OG AKSEL BRAANEN STERRI

VALGETS KVALER OG BESLUTNINGENS VOKTERE

 Sindre Brennhagen

 

REPORTASJEFRA DEN 13. INTERNASJONALE KANT-KONGRESSEN

REPLIKK FOR DEN RENE FORNUFT

 Sindre Brennhagen, Harald Langslet Kavli & Patrick J. Winther-Larsen

 

FRA FORSKNINGSFRONTEN

KAN KVINNER HANDLE MORALSK?

OM KJØNNSDIMENSJONEN I KANTS ETIKK

Fredrik Nilsen

 

I PRAKSIS

 THE OBJECTIVITY OF SUBJECTIVITY

 A NOTE ON KANT AND MODERN ART

 Bente Larsen

 

OVERSETTELSE VED SVEIN INGE MELANDER

TIL HUNDREÅRSJUBILEET FOR KRITIKK AV DEN RENE FORNUFT

Moritz Brasch

 

 UTRAG FRA DEN LEKSIKRYPTISKEENCYKLOPEDI

SUVERENITETSPRINSIPPET

 

MESTERBREV

EMIL FAUGLI

 

MESTERBREV

MAREN KILDAHL FJELD

 

REISEBREV FRA HEIDELBERG

HADELBERG, HEIDELBERG

Håkon Blystad

Ute nå

Tema for årets femte utgave er fagfornyelsen. Fokus ligger på tverrfaglige temaer i de nye læreplanene som ble tatt i bruk i høst, og på hvordan digitalisert undervisning påvirker lærer og elev. Mange interessante perspektiver åpner seg når man ser nærmere på hvordan de ulike temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling krysser hverandre.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler