Folkemusikk 1/12

Laila Yrvum er klar med ny plate, Karl Seglem har streka opp reisverket for opninga av årets Vossa Jazz og Knut Aastad Bråten dreg opp problemstillingar knytt til vanskane med å opprette eit eige lærefag i felebygging.

Fyrste nummeret av bladet Folkemusikk i 2012 er no på marknaden!

PLATE: Laila Yrvum er klar med ny plate på Grappa Musikkforlag. I mørke vinterkveldar har ho skrive tekstar og melodiar. Tilbakemeldingane frå sine eigne, som ho seier, har vore positive. -- Eg spør meg sjølv om dette vil falle i smak hjå dei reisande. Det er den viktigaste motivasjonen i arbeidet mitt, seier Yrvum. Meir om songaren og låtskrivaren på side 26. 

KARL SEGLEM: -- Hornet har så mange fargar, seier musikar Karl Seglem. Dei siste månadene har han streka opp reisverket som skal opna årets Vossa Jazz. Tingingsverket «Som spor». Eit av norsk jazz' gjævaste oppdrag. Verket samlar klangar frå diametrale regionar i Seglems univers. Eit univers prega av beinklang, eksistensielle refleksjonar og intens lytting. Sjå og les side 18. 

DEBATT: Landskappleiken og Landsfestivalen har i ei årrekkje hatt ei solid forankring i folkemusikkmiljøet. Kvar sommar har ei rekkje interesserte og deltakarar samla seg til tevling og sosialt samvær. Tidleg i 2008 fekk eit utval i oppdrag å vurdera framtida for LK og LF. Skal Landskappleiken og Landsfestivalen halda fram med å eksistera kvar for seg? Debatten går – hjå FolkOrg og på Facebook. Meir på side 10. 

LEIAR: Sjå for deg dette: Du har ei dotter som spelar hardingfele. Ho er flink, og du bestemmer deg for å spandere ei ny fele på jentungen. Men kvar skal du vende deg? Og finst nye hardingfeler å oppdrive? Redaktør Knut Aastad Bråten dreg opp ulike problemstillingar knytt til vanskane med å opprette eit eige lærefag i felebygging. Leiaren er på side 5.

Teikneserie, sladder, aktualitet, platemeldingar, i platehylla til Gabriel Fliflet, platedebuten til Håkon Høgemo, fagkronikkar og mykje meir! 

Bladet Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og bli lest av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Bladet Folkemusikk er frå 2010 i sal på Narvesen.
Vil du bli abonnent? Send ein SMS med «FOLK + NAMN» til 2080 og vil registrerer deg som abonnent med det same!

Ute nå

Prosa #2 2021 inneheld to svært ulike tilnærmingar til TV-serien «Atlantic Crossing»s handsaming av historiske hendingar. Les også historia om Kopinors og NFFOs innsats for å styrke bokbransjen i fleire afrikanske land.

Marte Michelets essay er utsett igjen. Tema for årets andre nummer av Prosa er «grenseverdi», noko som viser til dei verdiladde vurderingane som ligg til grunn når grenser blir sette eller flytta, og til kva som kan oppstå når grenser blir kryssa.

Bok og Bibliotek er Norges største og eldste bibliotekfaglige tidsskrift. Vår dyktige og mangeårige redaktør går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk - for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Søknadsfrist: 26. mars - Les mer her.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler