Nytt Norsk Tidsskrift 1/15

Les bl.a.: Fører demokrati til menneskelig velferd? BO ROTHSTEIN tror kvaliteten på offentlig forvaltning er viktigere.

Garanterer uavhengige domstoler individuelle rettigheter? HANS PETTER GRAVER viser hvordan autonome domstoler har sviktet under autoritære regimer.

Hvorfor er ikke mannen part i abortloven? RUNAR DØVING etterlyser likestilling.

Hva er galt med å bruke droner i krig? ANDREAS BREKKE CARLSSON, CAMILLA SERCK-HANSSEN og JACOB THOMAS STAIB foretar en etisk vurdering.

Hva slags familieidealer har barn av pakistanske innvandrere? MARJAN NADIM finner en «sterk orientering» mot arbeid og utdanning.

Ellers: TROND GRAM om finanskriser, BJØRN YNGVE TOLLEFSEN om Derridas dårlige lesere, TORBJØRN GUNDERSEN og SILJE MARIE TELLMANN om økonommakt og klimapolitikk, TORBJØRN RØE ISAKSEN om forskning og politikk, BERIT BRINGEDAL om prioriteringer i helsevesenet, FREDERIK ZIMMER om formueskatt.

Utgaven kan også leses i sin helhet på idunn.no

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler