Nytt Norsk Tidsskrift 1/15

Les bl.a.: Fører demokrati til menneskelig velferd? BO ROTHSTEIN tror kvaliteten på offentlig forvaltning er viktigere.

Garanterer uavhengige domstoler individuelle rettigheter? HANS PETTER GRAVER viser hvordan autonome domstoler har sviktet under autoritære regimer.

Hvorfor er ikke mannen part i abortloven? RUNAR DØVING etterlyser likestilling.

Hva er galt med å bruke droner i krig? ANDREAS BREKKE CARLSSON, CAMILLA SERCK-HANSSEN og JACOB THOMAS STAIB foretar en etisk vurdering.

Hva slags familieidealer har barn av pakistanske innvandrere? MARJAN NADIM finner en «sterk orientering» mot arbeid og utdanning.

Ellers: TROND GRAM om finanskriser, BJØRN YNGVE TOLLEFSEN om Derridas dårlige lesere, TORBJØRN GUNDERSEN og SILJE MARIE TELLMANN om økonommakt og klimapolitikk, TORBJØRN RØE ISAKSEN om forskning og politikk, BERIT BRINGEDAL om prioriteringer i helsevesenet, FREDERIK ZIMMER om formueskatt.

Utgaven kan også leses i sin helhet på idunn.no

Ute nå

Transaktivisme og abort, arkitektur og lefsebaking. I den nye utgåva av Syn og Segn er det temasider om arkitektur og byggkvalitet, samtale om sorteringssamfunnet med barnelege Ola Didrik Saugstad, tekstar om einsemd, goth-miljøet og dei kvite flekkane i verdsrommet.

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler