Nytt Norsk Tidsskrift 1/2017

Uro i Tromsø: Høstens beslutning om å fjerne en rekke bachelorstudier førte til splittelse og fortvilelse blant studenter, ansatte og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet. Kari Aga Myklebost, leder av programstyret for russiskstudier, forklarer hvordan det kunne gå så galt.

I Nytt Norsk Tidsskrift 3/2016 hevdet Ottar Brox at muligheten for å kombinere jordbruk og lønnsarbeid fram til 1960-tallet var en forutsetning for at Norge ble et rikt land med små klasseforskjeller. Espen Søbye, Jørgen Modalsli og Rolf Aaberge har sett nærmere på statistikken bak, og konkluderer med at Brox’ hypotese ikke holder.

Eivind Smith bringer den pågående debatten om Høyesteretts uavhengighet fram i offentligheten gjennom artikkelen Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet, der han også ser nærmere på erfaringer fra India og Colombia.

Debatten om formidling fortsetter. I dette nummeret argumenterer Anine Kierulf for at akademisk formidling ikke bare er noe forskerne bør sysle med, det er faktisk en forpliktelse nedfelt i loven. For å komme til bunns i hvorfor denne forpliktelsen ikke tas på alvor, identifiserer Kierulf noen viktige formidlingshindre: dårlig ytringskultur på arbeidsplassen og mangelen på opplæring. Hun går dessuten i rette med UiO-rektor Ole Petter Ottersens avvisning av kritikken fra Ståle Wig og Henrik Svensen i Nytt Norsk Tidsskrift 3/2016.

Ellers: Torbjørn Røe Isaksen, Andreas Føllesdal, Anne Kristine Børresen og Kjersti Fløttum bidrar med hver sin tekst om humanistiske fags selvforståelse og samfunnsoppdrag, Jan Reinert Karlsen, Ingrid Birce Müftüoglu og Rasmus Tore Slaattelid kritiserer Nokuts undersøkelse Studiebarometeret, Nils Roll-Hansen bidrar i debatten om Produktivitetskommisjonen og Forskningsrådet, og Alexander Myklebust omtaler boka The Internet Soapbox av Terje Rasmussen. 

Kari Aga Myklebosts kommentar Å telle seg bort er åpent tilgjengelig på Idunn i to uker fra 16. mars.
Klikk her for tilgang til tidsskriftet >> 

Ute nå

Er kvinnekamp fortsatt aktuelt, 70 år etter Det annet kjønn? Gnist-redaksjonen har lest deler av Det annet kjønn av Simone de Beauvoir, og Tomine Sandal har lest hele og ser på om boka fortsatt er aktuell, 70 år etter at boka først kom ut. Gnist-samtalen denne gangen er med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson på tema feministisk praksis.

Ute på nett nå

Shuddhashar's  Issue 16 is published and ready for you to read.  We have articles on a range of topics related to our mission -- from climate change to the Rohingya refugees, and from a devastation in Iraq to the role of politics in the arts -- to name just a few. As always, we hope you will read ideas that inspire you to think, write, and act.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler