Samtiden 1/2012

Tema: Eurokalypse nå. Les bl.a. leder: EU er et annet sted. Fra finanskrise til masse-arbeidsløshet: Økende forskjeller og synkende tillit til politikken truer europeiske demokratier.

Nytt Samtiden ute torsdag 23. februar!

Henrik Thune: Frykten for de andres frihet. Om Tahrir, Vesten og norske intellektuelle som, i frykt for islamismen, motsetter seg demokratisering av den arabiske verden: «Vestlige stater har tonet ned spørsmål om demokrati og rettigheter fordi Midtøsten har innehatt en helt særegen strategisk posisjon i internasjonal politikk».

 

Leder: EU er et annet sted: Hva skjer med et samfunn hvor nær halvparten av de under 25 år er arbeidsledige, hver niende familie er uten arbeidsinntekt og hvor folk mister hjemmene sine? spør Cathrine Sandnes.

 

Tema:Eurokalypse nå

 

Mar­tin Sandbu: Krise? Hvilken krise? Om bakgrunnen for krisen og om hvilke konsekvenser den vil kunne få for nordmenn. «Med banebrytende endringer på gang innen eurosonen er det fåfengt å forvente stor forståelse for, og tålmodighet med, særinteressene til et land som har valgt å stå helt utenfor det forpliktende politiske europeiske samar­beidet.»

Kate Hansen Bundt: Eurokalypse: Om en krise som har beve­get seg fra å være et spørsmål om skjult budsjettunderskudd og altfor høy statsgjeld i et lite land i Europas sør­østlige hjørne, til å dreie seg om millio­ner av menneskers arbeidsplasser, deres fremtidige velferd og demokratiets videre utvikling. «Lever vi i euroens siste dager, eller i de første dager av De forente Stater av Europa?»

Torger Larsen: Fra finanskrise til massearbeidsløshet: Økende forskjeller og synkende tillit til politikken truer europeiske demokratier, skriver Larsen og peker på Spania som eksempel, der 48,9 prosent mellom 15 og 24 er uten arbeid.

Simen Ekern: Demokrati på italiensk: Folkestyret i Italia er ikke avlivet, verken av navnløse bankmenn eller sjelløse EU-byråkrater. Simen Ekern skriver om korrupsjonsjakt og et politisk system som trenger en grundig opprydning for å vinne tilbake tilliten i befolkningen.

Torgrim Eggen: Spis deg dum: Eggen fyrer av en kraftsalve mot kostholdshysteriet: «Den norske lavkarbo-galskapen er avslørende for hva slags kultur vi representerer: den komplette, hensynsløse egoismen.»

Heidi Helene Sveen: De berettigede barna: Om hvordan vi oppdrar våre barn til å bli komplett ufordragelige.

Tom Revlov: Å finne sin plass: Om en ny tid for europeiske kulturinstitusjoner.

 

Jan-Paul Brekke: Angrepet på det moderne Norge: «Hvilket av partiene som har sittet med makten har betydd lite for hvilken innvandringspolitikk som har blitt ført,» skriver Brekke, som et svar på om Arbeiderpartiet kan holdes eneansvarlig for den norske integreringspolitikken.

Jens-Martin Eriksen: Breivik og den politiske volden: Anders Behring Breivik er en politisk høyreterrorist og nasjonalist og ikke en apolitisk gåte, skriver Eriksen, som argumenterer for at udåden hans inngår i en voldelig, europeisk modernitetskritikk.

 

 

Kontakt:
  Redaktør Cathrine Sandnes
 Tlf: 95735725 | epost: cathrine.sandnes@aschehoug.no

Ute nå

Prosa #2 2021 inneheld to svært ulike tilnærmingar til TV-serien «Atlantic Crossing»s handsaming av historiske hendingar. Les også historia om Kopinors og NFFOs innsats for å styrke bokbransjen i fleire afrikanske land.

Marte Michelets essay er utsett igjen. Tema for årets andre nummer av Prosa er «grenseverdi», noko som viser til dei verdiladde vurderingane som ligg til grunn når grenser blir sette eller flytta, og til kva som kan oppstå når grenser blir kryssa.

Bok og Bibliotek er Norges største og eldste bibliotekfaglige tidsskrift. Vår dyktige og mangeårige redaktør går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk - for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Søknadsfrist: 26. mars - Les mer her.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler