Samtiden 1 - 2013

Les bl.a. annet dette: En politisert rettssak, Det etablerte Fremskrittspartiet, Litteraturen og det onde, Når papirløse får ansikt,  Kulturen i maktens hender,  Maskulinitetens renessanse

Ole Jørgen Anfindsen: En politisert rettssak: «Jeg var ikke tiltalt, men ble likevel behandlet av enkelte som om jeg var en medtiltalt i en av norgeshistoriens mest alvorlige rettssaker.»

Ove Vanebo: Det etablerte Fremskrittspartiet: «Fremskrittspartiets store styrke i opposisjon, appellen til helt ulike typer velgere, kan fort bli partiets svakhet i posisjon.»

Karl Ove Knausgård: Litteraturen og det onde: «Er det noen prinsipiell forskjell mellom å ville forby Mykles bok fordi den krenker sedelighetsmoralen og forleder ungdommen inn i syndens helvete, og ville forby Thorbjørn Egners bok fordi den gir våre barn gale ideer om samfunnet og kvinnen og forleder dem inn i det reaksjonæres helvete?»

Gudmund Skjeldal: Når meir blir mindre: «Kor eg har lurt på korleis det kunne gått dersom dei hadde flytta seg litt ned i terrenget, der femmilsløypa snodde seg inn at mot Holmenkollen. Hadde eg vonne om dei hadde site der og åtvara meg? Var det min eine store sjanse i livet dette? Tapte eg eit gull eller vann eg eit sølv?»

Janne Kjellberg: Når papirløse får ansikt: «Helt siden jeg begynte å jobbe med dette feltet har jeg vært slått av hvor aktive myndighetene har vært i å styre omtalen av norsk asylpolitikk ved hjelp av språkbruk.»

Heidi Marie Kriznik: Kron eller mynt – med adresse Tøyen: «Når vi støter ut de voksne, er det i neste omgang barna vi støter ut. Jeg tenker som jeg gjorde for fjorten år siden: At vi skaper en ny underklasse.»

Olemic Thommessen: Kulturen i maktens hender: «Varsellampen bør lyse når Regjeringen forsvarer føringer som åpenbart har innholdsmessige og kunstneriske konsekvenser, summen av stadig flere målsetninger som regjeringen legger inn i sine tildelingsbrev og instrukser til mottakere av statlige penger.»

Eivind Tesaker: Jeg, vi og byråkrati: «Den moderne byråkraten blir lett en slave av møter, rapportering og ny teknikk – og med forventet taushet om alt som ikke blir gjort eller ikke fungerer.»

Arve Hjelseth: Maskulinitetens renessanse: «Den puslete mannen – vår tids seierherre? Det må stå som en hylende provokasjon i tilværelsen hvis man ikke er så opptatt av hva slags symbolske fjær den urbane middelklassen til enhver tid pynter seg med.»

Ute nå

Tema «Næringsvett». Det er et tema som brått oppleves som høyaktuelt: Smitteverntiltakene mot koronaviruset rammer nå både næringslivet generelt og kulturfrilansere spesielt, på en måte det var vanskelig å se for seg for bare noen uker siden.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler