Syn og Segn 2/14

Sommarutgåva av Syn og Segn er endeleg på marknaden!

Sommarutgåva av Syn og Segn er endeleg på marknaden!

 

Syn og Segn vart stifta av Arne Garborg i 1894 og er eit av dei eldste og mest tradisjonsrike allmennkulturelle tidsskrifta i Noreg i dag. Syn og Segn er ein aktiv premissgjevar i det breie offentlege ordskiftet – ikkje berre for det nynorske kjernepublikummet, men òg for kulturinteresserte i alle samfunnslag.

 

Innhaldet i Syn og Segn ser slik ut:

 

LEIAR: Kvifor er vi så opptekne av å plassere kvarandre i fastlåste båsar, spør redaktør Knut Aastad Bråten. «Samfunnet – og samfunnsdebatten – blir føreseieleg og kjedeleg om vi stadig leitar etter spor og trekk hjå meiningsmotstandaren som kan stadfeste våre eigne klisjear og stereotype førestillingar. Det reduserer fridomen til kvar einskild, fridomen kvar og ein av oss har til å sjølv å definere vårt eige liv.»

 

SAMTALE: «Eg legg vekt på omstilling av olje- og gassnæringa, ikkje å dømme ho til døden.» Administrerande direktør i Norsk olje & gass, Gro Brækken, peiker på ansvar og etiske vurderingar i utviklinga av den norske olje- og gassnæringa.

 

EMNE: Sjeldan har interessa for norsk jordbruk og jordbrukspolitikk vore større enn i dag. Likevel har han ord på seg for å vere vanskeleg, utilgjengeleg og for spesielt interesserte. Kvifor har det blitt slik? Og kor står norsk jordbruk eigentleg – i dag? Kan jordbrukspolitikken endrast? Svenn Arne Lie, Bjørn Egil Flø og Solveig Bratteng Rønning skriv om utfordringane i landbruket.

 

I OPPOSISJON: Kven representerer motkultur og opposisjon til rådande levemåtar, tankesett og menneskesyn i Noreg i dag? «Det er viktig å vere annleis. Viktigast for dei som ikkje er det.» Torstein Lerhol om kropp og funksjonshemming.

 

UTLAND:Fattigdom og korrupsjon. Etniske konfliktar. Svake demokratiske tradisjonar. Korleis ser så folk sjølv på framtida – i eit land med så mange problem? Syn og Segn og skribent Jon Kværne rettar blikket utover. Denne gongen: Kosovo.

 

FRIE TEKSTAR: Bloggar Suzanne Aabel skriv om sexlysta som forsvann då ho vart gravid, Terje Emberland og Kjetil Braut Simonsen skriv om antisemittismen i Bonde-Noreg i 20- og 30-åra, medan Ruth Hemstad skriv om den britiske debatten om Noreg i åra før 1814.

 

DIKTET: Solveig Mette Tjeltveit

 

TILRÅDINGA: Nicholas H. Møllerhaug tilrår fire opplevingar med eit kolonialistisk sus: Opera i ørkenen og amerikansk pønkrock. Høgfjell og lågfjell. India, Wales, Berlin og New Mexico.

 

Fast teikneserie ved Øystein Runde 

 

Meir om tidsskriftet finn du på www.synogsegn.no

Ute nå

Tema Avhengighet: Avhengighet gir ikke fritak for straff. Intervju med lege og forsker Knut Boe Kielland, omtale av boka Hva er avhengighet v/ Jahn Arne Olsen og artikkelen «Bør narkotika legaliseres?» av Øyvind Røed. Les vinnertekstene i årets tekstkonkurranse som ble arrangert i samarbeid med =Oslo.

Andre arrangementer

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.