Tidsskrift for den norske Legeforening 2/14

Visste du at også de som røyker av og til har økt risiko for flere alvorlige sykdommer? Virker kortisonsprøyter mot sesongallergi? Bør flere fastleger drive praksisnær klinisk forskning?

Disse spørsmålene får du svar på i Tidsskriftet nr. 2/2014. Der kan du også lese og høre podkast om at kritiske hjertefeil hos nyfødte overses for ofte. Hva bør gjøres med det?

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig. Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle. Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske lægeforening:

 

Fra redaktøren

En gruppe allmennleger i Arendal har i en årrekke bidratt med praksisnær klinisk forskning. Bør flere gjøre som dem?

Til Grandgårdens pris

Også litt røyking gir økt sykdomsrisiko

De som oppgir at de røyker av og til, er grovt sett yngre, mer urbane og tilhører et høyere sosialt lag enn dem som røyker daglig. Dette viser en stor norsk tverrsnittsstudie. Også sporadisk røyking øker risikoen for flere kreftformer og for koronarsykdom og kols.

Av-og-til-røyking – en helsetrussel?

Av-og-til-røyking i Norge

Forskning i en fastlegepraksis

De fleste pasienter med diabetes og atrieflimmer blir fulgt opp av sin fastlege. Følger fastlegene gjeldende behandlingsretningslinjer for diabetes? Oppnår pasientene behandlingsmålene for HbA1c, blodtrykk og LDL-kolesterol? Blir øyenbunn, føtter og urin undersøkt? Er warfarinbehandlingen ved atrieflimmer god nok? Et fastlegekontor i Arendal har kvalitetssjekket egen praksis.

Til Grandgårdens pris

Hvordan er kvaliteten på diabetesomsorgen?

Diabetes i en fastlegepraksis – ble behandlingsmålene nådd?

Kortisoninjeksjoner mot sesongallergi?

Injeksjoner med glukokortikoider mot pollenallergi er ikke uvanlig. Det finnes imidlertid ingen farmakokinetiske studier av slik behandling, effekten er dårlig dokumentert og forekomsten av langtidsbivirkninger er ukjent.

Glukokortikoidinjeksjoner i behandling av sesongallergi

Hjertefeil hos nyfødte

Kritiske hjertefeil hos nyfødte overses for ofte. Det kan føre til at barnet senere innlegges med livstruende sirkulasjonskollaps. Vi trenger bedre retningslinjer for å sikre tidlig og korrekt diagnose av slike hjertefeil.

Kritiske hjertefeil hos nyfødte overses

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler