Tidsskrift for Den norske legeforening 5/14

Les bl.a.a: Gym på skolen fører til svært få bruddskader. Felles symptomer gjør det vanskelig å skille depresjon og demens. Sjeldne sykdommer og prioritering.

Gym på skolen, æ’kke det fali’ a? Neida, kroppsøving fører til svært få bruddskader. Er det depresjon eller demens? Ikke godt å si, felles symptomer gjør det vanskelig å skille den ene sykdommen fra den andre. Og vi lever i dilemmaenes århundre. Alt dette, og mere til, kan du lese i Tidsskriftet nr. 5/2014.

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske lægeforening:

 

Fra redaktøren

Nye muligheter innen diagnostikk og behandling gir oss flere – ikke færre – dilemmaer å forholde oss til

Dilemmaenes århundre

Barn, skole og bruddskader

To av fem bruddskader hos barn skjer på skolen. Dette viser en studie i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus. Flest bruddskader skjedde under fri lek i friminuttene, ikke i kroppsøvingstimene. Kroppsøvingsfaget bør styrkes for å forebygge overvekt hos barn, mener forfatterne bak studien.

Er fysisk aktivitet skadelig for barn?

Skolerelaterte bruddskader

Depresjon eller demens?

Depresjon og demens av Alzheimers type har mange overlappende symptomer. Sykdomsutvikling, komparentopplysninger, daglig fungering og kognitive tester kan bidra til å skille tilstandene. Ved usikkerhet om diagnosen og når det dreier seg om yngre personer, bør pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten.

Depresjon eller demens av Alzheimers type?

Gass i urinveiene

Residiverende urinveisinfeksjoner og hematuri er vanlige årsaker til henvisning til urolog. En kvinne med slike symptomer fikk påvist gass i urinblæren, men årsaken til hennes pneumaturi var ikke fistler til tarm eller genitalia.

En kvinne i 60-årene med pneumaturi

Sikker utredning av sjeldne urinveisinfeksjoner

Sjeldne sykdommer og prioritering

Bør man legge vekt på at en sykdom er sjelden når begrensede helseressurser skal prioriteres? Ja, mener forfatterne av en kronikk om prioritering i helsetjenesten. Også alvorlighetsgrad og behandlingseffekt må telle med i vurderingen.

Sjeldenhet – eget kriterium ved prioritering?

Ute nå

Tema Avhengighet: Avhengighet gir ikke fritak for straff. Intervju med lege og forsker Knut Boe Kielland, omtale av boka Hva er avhengighet v/ Jahn Arne Olsen og artikkelen «Bør narkotika legaliseres?» av Øyvind Røed. Les vinnertekstene i årets tekstkonkurranse som ble arrangert i samarbeid med =Oslo.

Andre arrangementer

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.