Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 21

Allmennlegens rolle ved spiseforstyrrelser, spesialistutdanning av leger, helse-økonomiske analyser og forebygging av kjemisk vold i Syria. Les mer i Tidsskriftet nr. 21.

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

 

LES MER ...

Fra redaktøren

Spesialisering av leger foregår i hverdagen, i den kliniske tjenesten på den enkelte avdeling. God spesialistutdanning krever en arbeidshverdag der det legges til rette for mester-svenn-læring

«Å lære dem denne kunst»

 

Allmennlegens rolle ved spiseforstyrrelser

Allmennlegen kan være en god støtte for pasienter med spiseforstyrrelser. Pasienter som er svært undervektige og har en allmennlege som viser engasjement, er mest fornøyd med oppfølgingen. Legen bør spørre direkte om hvert enkelt symptom. Leger i Oslo og Bodø har kartlagt pasienters erfaringer med sine allmennleger.

Spiseforstyrrelser i allmennpraksis

Pasienterfaringer med allmennlegers oppfølging ved alvorlig spiseforstyrrelse

Kommunikasjon om spiseforstyrrelses-symptomer på allmennlegekontoret

Kunstpsykoterapi og spiseforstyrrelser

 

Kvinne med hodepine

Hodepine er svært vanlig og går oftest over av seg selv. Når hodepinen fremstår som uvanlig og blir langvarig, er det nødvendig med mer inngående utredning og diagnostikk. Les og lær om en kvinne i 60-årene med vedvarende hodepine.

En kvinne i 60-årene med vedvarende hodepine

 

Helseøkonomiske analyser

Forholdet mellom kostnader og helsegevinster av medisinsk behandling kan studeres ved ulike helseøkonomiske analyser. Ved såkalt Markov-modellering forsøker man å ta hensyn til at sykdomsforløp varierer over tid, og at ressursbruk og effekter varierer mellom individer.

Markov-modellering

 

Forebygging av kjemisk vold i Syria

Teknologi og medisinsk kunnskap kan misbrukes til å utvikle kjemiske våpen. Slike stridsmidler ble brukt til hensynsløs massevold i Syria i august 2013. Norsk personell deltok våren 2014 i avviklingen av Syrias kjemiske våpenprogram.

Forebygging av kjemisk vold i Syria

Ute nå

I 1870 fantes det omtrent 100 000 griser i Norge. I dag slakter vi 1,7 millioner griser hvert år. Nå hører vi om et voksende ubehag knyttet til denne produksjonen – selv næringen snakker om «stor etterspørselsrisiko». Og dyrevernere at dersom forbrukere visste mer om hvordan grisen blir mat, så ville maten smakt annerledes.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler