Tidsskriftet 4/15

Psykisk sykdom som årsak til kriminell handling, utilregnelighet og rettspsykiatri og selvmord, depresjon og antidepressiver er noe av det du kan lese mer om i dette nummeret.

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

 

LES MER ...

Fra redaktøren

Leger har forhøyet selvmordsrate, men utviklingen går trolig i riktig retning

Selvmord blant leger

Psykisk sykdom som årsak til kriminell handling

I mange kriminalsaker der den tiltalte ble frifunnet pga. utilregnelighet, synes det ikke å være en årsakssammenheng mellom sykdommen og handlingen. I de aller fleste drapssaker synes det å være en slik sammenheng. Dette viser en gjennomgang av 73 dommer i lagmannsretten.

Rettspsykiatrien etter 22. juli 2011

Vurdering av årsakssammenheng mellom sykdom og kriminell handling hos utilregnelige

Utmattelse etter hodeskade og hjerneslag

Utmattelse er et vanlig symptom etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade. Likevel spriker prevalenstallene, kunnskapen om mulige patofysiologiske mekanismer er begrenset, og kunnskapsgrunnlaget for dagens behandlingspraksis er svakt.

Fatigue/utmattelse etter traumatisk hjerneskade og hjerneslag

Selvmord, depresjon og antidepressiver

Selvmord hos eldre vekker liten oppmerksomhet. Betyr det at vi ser annerledes på selvmord hos eldre enn på selvmord hos yngre? Er forståelse av selvmord som eksistensielt valg det samme som aksept? Antidepressive legemidlers rolle som risikofaktor for selvmordsatferd er omstridt. Les og lær av historien om en tidligere psykisk frisk mann i 60-årene som i løpet av kort tid utviklet depresjon og angst.

En mann i 60-årene som uventet og dramatisk forsøker selvmord

Når eldre tar sitt eget liv – gjør det noe?

Fremmed fugl blant kreftleger

Pasientautonomi er et honnørord som ikke er operasjonalisert, mener Jon Håvard Loge. Som psykiater og professor med seneffekter etter kreftbehandling som forskningsfelt er han en outsider i onkologien. Mange aktører har andre siktemål enn pasientenes beste, sier han i et intervju.

Spille hverandre gode

 

Ute nå

Tema Avhengighet: Avhengighet gir ikke fritak for straff. Intervju med lege og forsker Knut Boe Kielland, omtale av boka Hva er avhengighet v/ Jahn Arne Olsen og artikkelen «Bør narkotika legaliseres?» av Øyvind Røed. Les vinnertekstene i årets tekstkonkurranse som ble arrangert i samarbeid med =Oslo.

Andre arrangementer

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.