Tidsskriftet nr 4-2017

MS: En mitokondriesykdom?
Både inflammasjon og nevrodegenerasjon ser ut til å ligge bak multippel sklerose. Les mer i den nyeste utgaven av Tidsskriftet.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Mitokondriene spiller en viktig rolle i patogenesen ved flere nevrodegenerative sykdommer. Mitokondrieskader ved multippel sklerose kan være sekundært til inflammasjon, men kan også være kompensatoriske som følge av økte energikrav i aksoner som er rammet av demyelinisering.

Les oversiktsartikkelen: Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom?

Fra redaktøren
Unge leger ønsker seg fastlønn i allmennpraksis. Det ønsket har vi ikke råd til å overse.

Les lederen: Fast lege til fast lønn

Renovaskulær sykdom hos barn
Renovaskulær hypertensjon hos barn gir få symptomer og er sjeldent. Forsinket diagnose kan føre til sekundær organskade på hjerte, nyrer og øyne. Ulike former for invasiv behandling er aktuelt når blodtrykksmedisin ikke er tilstrekkelig. Dette viser erfaringer med 21 pasienter ved Oslo universitetssykehus fra perioden 1998 – 2013.

Les originalartikkelen: Renovaskulær sykdom hos barn – sjelden diagnose med få symptomer

Skiløper med kraftsvikt og nedsatt bevissthet
En mann i slutten av 20-årene var på skitur i fjellet sammen med venner. Været var fint, men snøen var våt og tung, og skituren, som varte i syv timer, ble mer strabasiøs enn de først hadde tenkt.» Slik er starten på beretningen om en pasient som ble reddet med en enkel behandling etter et dramatisk sykdomsforløp og bruk av betydelige prehospitale ressurser.

Les «Noe å lære av»: Turskiløper med kraftsvikt og nedsatt bevissthet

Kreft, forskning og samfunnsansvar
Medisinsk forskning har gitt nye muligheter for behandling av pasienter med kreft, men også økte kostnader og sterkere krav om å prioritere. Vi trenger en kritisk diskusjon om kreftforskeres fremstilling av fremtidens behandlingsmuligheter. Dette kan bidra til en mer ansvarlig forskningspolitikk.

Les kronikken: Hva er ansvarlig kreftforskning?

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler