Tidsskriftet nr. 1 - 2016

Årets første nummer er nå «i hyllene», og tar blant annet for seg tykktarmskreft, prevensjon for epileptiske kvinner og feberkramper. Dessuten har vi intervjuet Michael Bretthauer.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

LES MER

Fra redaktøren

Menn som har sex med menn er mer utsatt for hivsmitte. Preeksponeringsprofylakse kan bli et virkemiddel i kampen mot økte smittetall

Frihet i en pille?

Sen start av tilleggsbehandling ved tykktarmskreft

Nesten halvparten av pasientene som skal ha kjemoterapi etter operasjon for tykktarmskreft, kommer senere i gang med slik behandling enn hva som er anbefalt i norske retningslinjer. Dette gjelder både dem som er operert laparoskopisk og dem som er operert med åpen kirurgi. Forskere i Tromsø har analysert data om 1 132 pasienter operert ved norske sykehus i perioden 2008 – 13.

Norske pasienter med tykktarmskreft kommer for sent i gang med tilleggsbehandling

Prevensjon og antiepileptika

Enkelte antiepileptiske legemidler interagerer med hormonelle prevensjonsmetoder. Dette gjelder særlig lamotrigin og enzyminduserende antiepileptika. For kvinner som bruker slike legemidler, bør hormonspiral være førstevalg ved behov for sikker prevensjon.

Prevensjon for kvinner som bruker antiepileptika

Feberkramper

Feberkramper er vanlig, men har oftest ingen negative konsekvenser for barnets utvikling. De patofysiologiske mekanismene er lite klarlagt. Viktigste risikofaktorer er alder, infeksjon, forekomst av feberkramper i familien, hyperventilering og forstyrret væskebalanse. Varighet over 15 minutter, fokale anfall og hyppige anfall er assosiert med senere utvikling av epilepsi.

Hva skyldes feberkramper?

Tysk, grundig og klar

Han ble turnuslege i Porsgrunn uten å kunne ett ord norsk. Med dyktighet, grundighet og stor innsats er han blitt en internasjonalt anerkjent screeningekspert som sier fra når han mener noe bør sies. «Middelmådig forskning er bortkastet», sier Michael Bretthauer, som også slår et slag for studentundervisningen.

Snill Perfeksjonistisk Refser

Ute nå

I 1870 fantes det omtrent 100 000 griser i Norge. I dag slakter vi 1,7 millioner griser hvert år. Nå hører vi om et voksende ubehag knyttet til denne produksjonen – selv næringen snakker om «stor etterspørselsrisiko». Og dyrevernere at dersom forbrukere visste mer om hvordan grisen blir mat, så ville maten smakt annerledes.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler