Tidsskriftet nr. 16/2015

I Tidsskriftet nr. 16/2015 kan du blant annet lese om bruk av statistiske metoder i klinisk medisin. Vi får svar på hvorfor p-verdien er signifikant og hva vi kan si om kausalitet.

Tidsskrift for Den norske legeforening

Det er tre artikler som på hver sin måte omhandler faget medisinsk statistikk. Disse illustrerer at statistikk er blitt et uunnværlig verktøy i medisinsk forskning og at sannsynlighetsregning og statistikk er en del av den kliniske hverdagen.

Medisinen som vitenskapelig og klinisk fag ville ikke vært der den er i dag uten bruk av statistikk. Statistiske metoder må ofte til for å forklare og forstå komplekse fenomener. Men hva er egentlig en p-verdi, og hvorfor anses en p-verdi på under 0,05 som så viktig?
Hvilke statistiske metoder kan brukes for å påvise kausalitet og ikke bare assosiasjoner og korrelasjoner? 
Hvordan kan bayesiansk forståelse bidra til å bedre våre medisinske vurderinger i praktisk pasientarbeid? 

Du kan også lese om Behandling ved psykogene ikke-epileptiske anfall i den nye spalten Klinisk oversikt 

I en studie basert på Legeforskningsinstituttets legepanel har vi med kartleggingsverktøyet AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) sett på norske legers alkoholatferd i 2000 og 2010. Vi fant en signifikant økning i moderat alkoholbruk og samtidig en signifikant nedgang i «drikking til beruselse» og negative konsekvenser av alkohol, som blackout eller skader på seg selv eller andre, skriver Judith Rosta fra Legeforskningsinstituttet.  

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

 

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening: 

Fra redaktøren

Mange helsepolitiske reformer kan være mer styrt av ideologi enn av rasjonell analyse. Å avsløre slike ideologier er en viktig faglig oppgave

Helsepolitikk – mer ideologi enn fornuft? 

Statistikk er et hjelpemiddel

Medisinen som vitenskapelig og klinisk fag ville ikke vært der den er i dag uten bruk av statistikk. Statistiske metoder må ofte til for å forklare og forstå komplekse fenomener. Men hva er egentlig en p-verdi, og hvorfor anses en p-verdi på under 0,05 som så viktig? Hvilke statistiske metoder kan brukes for å påvise kausalitet og ikke bare assosiasjoner og korrelasjoner? Hvordan kan bayesiansk forståelse bidra til å bedre våre medisinske vurderinger i praktisk pasientarbeid?

Et uunnværlig verktøy 

Hvorfor p-verdien er signifikant

Hva kan vi si om kausalitet?

En kliniker og en bayesianer 

Psykogene kramper

Epilepsiliknende anfall av psykologisk årsak er gjerne ledd i dissosiative eller somatoforme tilstander. Anfallenes karakter og varighet varierer. Diagnosen er basert på en grundig anamnese og langvarig observasjon, der anfallsregistrering med video-EEG kan være nyttig. Det anbefales en psykoterapeutisk tilnærming.

Behandling ved psykogene ikke-epileptiske anfall 

Et spedbarn med akutte slappe pareser

En fire måneder gammel pike utviklet i løpet av kort tid generell kraftsvekkelse. Flere diagnoser var aktuelle, og en omfattende utredning ble igangsatt. Først etter at en tilsynelatende detalj i anamnesen kom frem – barnet hadde noen dager før symptomdebut smakt på økologisk honning og mandelpuré – ble riktig diagnose stilt.

Et spedbarn med akutte slappe pareser 

Ny ledelse i Legeforeningen

Marit Hermansen, allmennlege med lang tillitsvalgterfaring, overtok som president i Legeforeningen 1.9. 2015. Hun mener at helsemyndighetene trenger et kritisk blikk fra en forening med en tydelig og uavhengig stemme basert på faglighet. Hva er særlig viktig for Legeforeningen nå? Presidenten og sentralstyrets øvrige medlemmer svarer.

En komplett profesjonsforening

Myndighetene trenger et kritisk blikk

Hva er viktig for Legeforeningen nå?

Ute nå

Tema «Næringsvett». Det er et tema som brått oppleves som høyaktuelt: Smitteverntiltakene mot koronaviruset rammer nå både næringslivet generelt og kulturfrilansere spesielt, på en måte det var vanskelig å se for seg for bare noen uker siden.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler