Tidsskriftet nr. 21/2015

I denne utgaven kan du lese om sammenhengen mellom levekår og rusmiddelforgiftning, og på Tidsskriftet.no har vi nå publisert en oppfordring til anonyme sæddonorer.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

LES MER ...

Fra redaktøren

Vår forståelse av kjønnsidentitet er i endring. Trenger vi i det hele tatt å dele inn befolkningen etter juridisk kjønn?

Hun, han, hen og alle andre

Levekår og rusmiddelforgiftning

Rusmiddelmisbruk er et økende folkehelseproblem og henger ofte sammen med sosial nød. Forgiftning med rusmidler er mye vanligere i bydeler med dårlige levekår og nesten 50 ganger vanligere hos bostedsløse enn i resten av befolkningen. Dette viser en studie fra Legevakten i Oslo.

Levekår i Oslos bydeler og legevaktbehandlet rusmiddelforgiftning

Data fra ulike registre

Datakvaliteten i registre er avgjørende for hvilken nytte de kan gi. Ved manglende eller ufullstendige opplysninger om dødsårsak i Dødsårsaksregisteret kan data fra Norsk pasientregister om sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner bidra med nyttig informasjon. Dette viser en sammenstilling av data fra perioden 2009 – 11.

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister

Obstruktiv søvnapné

Diagnosen obstruktiv søvnapné stilles ofte etter flere år med snorking og pustestopp under søvn. Slike symptomer kan være vanskelig å kvantitere. De patofysiologiske mekanismene for obstruktiv søvnapné er knyttet til luftveiers lukketendens, respons fra muskler som åpner øvre luftveier, tidlig cerebral aktivering og ustabil ventilasjonskontroll.

Undersøkelse av obstruktiv respirasjonsforstyrrelse under søvn

Fra Manglerud til Legenes hus

Som barn var han en «innegris» i en av Oslos drabantbyer med hjemmeværende mor og far som drev bakeri. Nå er han fastlege i Halden og faglig leder for 6 000 norske allmennleger. Allmennmedisin kan ikke læres i sykehus, sier han, og er både begeistret og betenkt over evidensbasert medisin. Allmennlegene har fått en leder med talent for direkte tale.

En kule i livets flipperspill

 

 

Ute nå

I det nye temanummeret av Form Akademisk  publiserer vi utvalgte fagfellevurderte artikler utviklet fra paper presentert på The 3rd International Conference for Design Education Researchers - DRS/CUMULUS learnxdesign conference holdt i Chicago  28. - 30. juni 2015.

Kalender

 

15.00-17.00 17. august 2017

TFs kontor, Litteraturhuset

16.00-20.00 6. september 2017

Litteraturhuset Oslo, Kverneland

16.00-16.00 14. september 2017

Litteraturhuset Oslo, Kverneland

16.00-20.00 9. oktober 2017

Litteraturhuset Oslo, Kverneland

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.