Tidsskriftet nr. 5 - 2018

Diabetes er assosiert med koronarsykdom, og kardiovaskulær sykdom er viktigste dødsårsak hos mennesker med sykdommen. Les mer om både diabetes og koronarsykdom i siste nummer av Tidsskriftet.

Hjerte

Diabetes diagnostiseres ofte etter koronarsykdom og gir høy risiko for nye kardiovaskulære hendelser. Dette bekreftes i en studie blant pasienter ved Sørlandet sykehus Arendal. Nesten halvparten av pasientene med diabetes og koronarsykdom nådde ikke behandlingsmålet for blodsukkernivå. Mange endrer ikke livsstil. Fastleger, kardiologer og diabeteseksperter må samarbeide mer og bedre om slike pasienter.

Leder: Diabetes, koronarsykdom og samarbeid
Kronikk: Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok?
Originalartikkel: Forekomst av diabetes før og etter første gangs koronarsykdom

HLR minus

Vedtak om å avstå fra gjenoppliving skal bygge på en grundig medisinsk vurdering av hva som er best for pasienten, og hva pasienten selv ønsker. Behandlingsansvarlig lege kan fatte vedtak om HLR minus hvis en døende pasient ikke ønsker gjenoppliving eller når gjenoppliving anses som medisinsk nytteløst. Hos 116 av 363 pasienter med vedtak om HLR minus ved et lokalsykehus var vedtaket basert på pasientens ønske, men en vurdering av pasientens samtykkekompetanse var aldri eksplisitt dokumentert i journalen.

Originalartikkel: Vedtak om å avstå fra gjenoppliving i sykehus

Knesmerter

Mange pasienter med kneplager blir utsatt for utredninger og behandlinger som ikke samsvarer med nyere forskning.

Smerter i knær uten forutgående traume er bare i moderat grad assosiert med bildediagnostiske funn. Degenerative meniskskader er vanligvis ikke assosiert med spesifikke symptomer eller funn. Tilrettelagt fysisk aktivitet og eventuell vektreduksjon står sentralt i behandlingen. Artroskopi er sjeldent indisert.

Oversiktsartikkel: Atraumatiske kneplager

Ute nå

Er kvinnekamp fortsatt aktuelt, 70 år etter Det annet kjønn? Gnist-redaksjonen har lest deler av Det annet kjønn av Simone de Beauvoir, og Tomine Sandal har lest hele og ser på om boka fortsatt er aktuell, 70 år etter at boka først kom ut. Gnist-samtalen denne gangen er med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson på tema feministisk praksis.

Ute på nett nå

Shuddhashar's  Issue 16 is published and ready for you to read.  We have articles on a range of topics related to our mission -- from climate change to the Rohingya refugees, and from a devastation in Iraq to the role of politics in the arts -- to name just a few. As always, we hope you will read ideas that inspire you to think, write, and act.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler