Z Filmtidsskrift nr. 4/19

Den gamle filmen er død! Hvordan den nye tyske filmen forandret filmhistorien. Z om Der Neue Deutsche Film.

New German Cinema. Der Neue Deutsche Film. Europeisk film ble ikke den samme etter at filmene til filmskapere som Wim Wenders, Werner Herzog, Margarethe von Trotta, Volker Schlöndorff og Rainer Werner Fassbinder begynte å nå ut over den tyske grensen.

Revitaliseringen av filmkulturen som fant sted i vesttysk film mellom 1962 og 1982 er en av de viktige bølgene i filmhistorien. I dette nummeret av Z dykker vi ned i denne tyske filmretningen:

«Den gamle filmen er død. Vi tror på den nye.» I «Den nye tyske filmen – Opprør og nyskapning 1962–1982» gir Gunnar Iversen en grundig introduksjon til denne retningen og epoken i tysk film. Jon Iversen og Anne-Lise With ser også på sammenhenger og gir oversikt i sine tekster, med mer essayistiske innfallsvinkler.

Fake news, krautrock og kjærlighet til filmen. I en tid der mediebildet er fylt av fake news og skandaleoppslag, er en film som Volker Schlöndorff og Margarethe von Trottas Katarina Blums tapte ære viktigere enn noensinne. Ellen Lande skriver om den i sin tekst «Fra pamflett til klassiker», mens Einar Aarvig ser nærmere på Werner Herzogs Aguirre: Guds vrede. I «Med kjærlighet til filmkunsten» tar Kalle Løchen for seg utvalgte titler fra Wenders’ filmografi.

«Mennesker er slemme, sa Fassbinder.» Fassbinder har – i hvert fall i Norge – lenge havnet litt i skyggen av særlig Herzog og Wenders, som i motsetning til sin avdøde kollega fortsatt er aktive. Her er han imidlertid representert med to artikler. Temaredaktør Aleksander Huser og hans nevø Marius Blomli har fokusert på noen av Fassbinders mest interessante filmer, mens Lars Ole Kristiansen skriver om filmskaperens mildt sagt problematiske behandling av samarbeidspartnere – og hvordan forholde seg til det.

 

Innhold:

Jon Iversen: Sint, prinsippfast, men formmessig sprikende: Da den nye filmen kom til forbundsrepublikken

Gunnar Iversen: Den nye tyske filmen – Opprør og nyskapning 1962–1982

Ellen Lande: Fra pamflett til klassiker

Einar Aarvig: Mørke hjerter. Om gullfeber, krautrock og strategier i Aguirre: Guds vrede

Anne-Lise With: Vesttysk medvind og samfunnspuls

Kalle Løchen: Med kjærlighet til filmkunsten

Marius Blomli og Aleksander Huser: Fassbinder: Opprør og melodrama

Lars Ole Kristiansen: Mennesker er slemme, sa Fassbinder

 

Mer info om nummeret ligger her.

 

Temaredaktør: Aleksander Huser. Mail: alekshuser@gmail.com Mobil: 91853552 

For presseeksemplar, kontakt Atle Hunnes Isaksen: atle@filmklubb.no 

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit, ingridr@filmklubb.no

 

Hjemmeside: Znett.com.

Ute nå

Tema for årets femte utgave er fagfornyelsen. Fokus ligger på tverrfaglige temaer i de nye læreplanene som ble tatt i bruk i høst, og på hvordan digitalisert undervisning påvirker lærer og elev. Mange interessante perspektiver åpner seg når man ser nærmere på hvordan de ulike temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling krysser hverandre.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler