Z FILMTIDSSKRIFT NR. 4 2014

Tema: Filmanalyse. I dette nummeret av Z løfter vi opp det øverste laget av filmfortellingen og inviterer deg til å følge et knippe filmdetektiver i deres avsløringer av mediets underliggende konstruksjon.

Man kan rive seg i håret over at mye analytisk filmkritikk av høy kvalitet i akademia aldri når et bredere publikum, det forsøker vi å gjøre noe med med dette nummeret av Z. Professor Anne Gjelsvik tar oss med inn i filmanalysens fascinerende verden via intervjuets lettflytende form, og gir innsyn i sitt eget praktiske arbeid. Jon Inge Faldalen analyserer Roy AnderssonsSanger fra andre etasjei sitt bidrag «Mennesket i tiden – den lange tagningen iSanger fra andre etasje», Lars Ole Kristiansen von TriersAntichristi «Kjønnskap i Edens hage» og Endre Eidsaa Larsen har en fenomenologisk og sanselig innfallsvinkel til – den for de fleste av oss ukjente – regissøren Pelesjans mesterverkInhabitants.

 

Vi har en ekstra godbit. Harald Kolstad som døde i 2011 var Norges mest markante filmkritiker. Han var mest kjent for en subjektiv, opplevelsesbasert tilnærming. Derfor er det gledelig å kunne vise hans analytiske side, gjennom en 44 år gammel tekst om Pål LøkkebergsExit(1970).

http://znett.com/2014/12/z-nr-4-2014-filmanalyse/

 

Innhold:

Dag Sødtholt: Anne Gjelsviks evige øyeblikk

Lars Ole Kristiansen: Kjønnskamp i Edens hage

Endre Eidsaa Larsen: Å abstrahere verden inn i en ny følsomhet: Artavazd PelesjansInhabitants

Harald Kolstad: Exit– et skjellsettende verk i norsk filmhistorie

Jon Inge Faldalen: Mennesket i tiden – den lange tagningen i Sanger fra andre etasje

 

Temaredaktør Dag Sødtholt. E-mail: dag.sodtholt@gmail.com. Mobil: 92246776

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit

Kontakt atlei@filmklubb.no for anmeldereksemplar.

www.znett.com

Ute nå

Frå målarkunst til måtehald: I den nye utgåva av Syn og Segn er det ein stor samtale med kunstnar Håkon Gullvåg, tekstar om overkvalifisering, Jemen, klimaverstingar, folkekyrkja og amerikanorsk. Og mykje meir.

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler