Tidligere arrangementer

Søk støtte til debatter høsten 2020: Vi sender en samlesøknad for høsten 2020 til Fritt Ord. Send forslag på en eller to debatter til bente.riise@tidsskriftforeningen.no innen 3. august kl. 10.00.

 

Vi oppfordrer alle tidsskriftredaksjoner til å søke. Debattene kan være knyttet til planlagte artikler, temanummer, lanseringer eller annet. Tenk på problemstilling. Hvem skal debattere og hvorfor. Er det ny kunnskap, nye vinklinger, eller selve diskusjonen som er viktig? Det trenger ikke være politisk debatt, - like gjerne et faglig eller allment tema. Uansett, lag debatt og få både saken og tidsskriftet på dagsorden! 

 

Slik gjør du det:

Sett opp konkret tema og arrangement. Forslaget skal inneholde:

  • Tittel/overskrift på debatten - en god, interessevekkende og spisset inngang
  • Kort tekst om hva og hvorfor: litt om temaet og hvorfor debatten er viktig (maks 2 avsnitt)
  • Navneforslag på deltakere, debattanter, ordstyrere osv. - de du ønsker deg
  • Budsjett: Sett opp stipulerte utgifter til leie av lokaler, markedsføring, honorarer, reise og annet. Og list opp inntekter, dvs. annen finansiering og egenandel. Viktig å ta med tidsskriftets egeninnsats.
  • Søknadssum per debatt: fra kr 1.000 – 15.000. Viktig å synliggjøre ønsker og økonomi på en realistisk måte. Ikke overdriv. Vi ønsker jo alle å lage de viktigste, beste og tøffeste debattene!
  • Dere kan søke om to debatter hver.

 

NB! Det kan ikke sendes søknad om debatter som allerede er søkt Fritt Ord om.

 

Frist for innsending 3. august kl.10.00. Send til bente.riise@tidsskriftforeningen.no

Trenger du hjelp, har du spørsmål eller lurer på noe, send e-post eller ring gen.sekr. Bente Riise på mobil 90 58 48 38.

Tidsskriftforeningen har lange tradisjoner med å gi støtte til debatter - med støtte fra Fritt Ord.  Lager du et bra opplegg, få du som regel støtte! Tidsskriftene er ofte i front med nye tema og tanker, og debatter er både en god måte å profilere innholdet og tidsskriftet på, og å vise hvordan tidsskriftet setter sitt preg på den offentlige samtalen.

Ruspolitisk brytningstid: Rus & Samfunn takker staten for mange år med samarbeid med en ruspolitisk debatt på Litteraturhuset, Amalie Skram, den 15. desember, fra kl. 13.00 til 19.00

Til bladsleppet for Folkemusikk nr. 3/2015 har Folkemusikk invitert tre ledd langeleikspelarar frå Valdres til samtale og diskusjon over en kopp kaffi og ein kakebit: Oddrun Hegge, Knut og Ole Aastad Bråten og Ingrid Lingaas Fossum.

Vi feirer årets tredje nummer av FETT er ute, og det med splitter ny redaktør, Hedda Lingaas Fossum. Tema for nummeret er porno, og det skal vi jammen få markert.
 

Nordisk Østforum feirer ny årgang med ny design og inviterer til lanseringsseminar med paneldebatt på Litteraturhuset 7. mai klokken 19.00–20.30.

Demokratiprogrammet, UiO, i samarbeid med Nytt Norsk Tidsskrift inviterer til frokostseminar 26.februar. Rothsteins innledning er basert på en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1/2015.

Kan forskere forutse fremtiden?

Onsdag 11. januar kl. 19.00 - Litteraturhuset i Oslo (kjelleren)

Interskandinavisk vinterkort

Fredag 16. desember klokken 19.00 på Surround, vis a vis Q i Strøket

Klimaendringene: Menneskehetens største utfordring. Er det mulig å løse disse innenfor rammene av kapitalismen. Hvilke og hvordan?

 Meningsytringer fra frie stemmer er under press. Frilansere har stadig vanskeligere arbeidsforhold. Regjeringen vil kutte i mediestøtten. De fleste mediefrilansere jobber allerede for lave honorarer, en utvikling som også truer de fast ansatte i mediene. Forskningen på frilansere er svært begrenset.

Invitasjon til Minervaslipp og 90-årsjubileum! Onsdag 3. desember feirer Minerva vår 90. årgang. Samtidig inviterer vi til Minervaslipp av neste utgave (4-2014) og til debatt om temaet for utgavens temaseksjon: Ulikhet.

Filmseminar 2014 - Filmens hus, 4. og 5. oktober.

Hva er best, tv eller kino?

 

Filmklubbforbundet i samarbeid med Z filmtidsskrift, IMK ved UiO og Norsk filmkritikerlag

Sápmi/Norge: #Kvinners rettigheter #Vold mot kvinner

Tid: 6, juni 2014 kl 09.30

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset, Oslo  

Gratis inngang. Salg av kaffe, te og lunsj (baguetter) 

Arr fyller 25 år i 2014, og vil i et eget jubileumsnummer ta for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar. I den anledning arrangerer Arr en paneldebatt på Litteraturhuset 19. mars i Kjelleren, Litteraturhuset, Oslo, kl 19.00

Arr fyller 25 år i 2014, og vil i et eget jubileumsnummer ta for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar. I den anledning arrangerer Arr et seminar på Blindern 20. mars, møte og konferanserom 1224, Niels Treschows hus, 12. etg. Blindern

Stadig flere vitenskapelige tidsskrift publiserer nå elektronisk på nett. Dette gir store muligheter til å utvikle formen på vitenskapelige publikasjoner.  Tidsskriftet FORMakademisk har f.eks. integrert video i vitenskapelige artikler.

Tid: 1. mars kl 11:00–16.30
Sted: Litteraturhuset, Kjelleren.
 
Inngangspenger: 100 kroner/50 kroner

The welfare of knowledge societies depends on the free flow of ideas. Technological development has opened up fantastic new opportunities for making art, literature, research and other forms of cultural heritage widely accessible. But this brave new world is full of challenges. Digital super libraries Europeana and the Digital Public Library of America are finally catching up with private endeavours such as Google Books. But what about copyright issues? And is digitization really the answer to everything?

Kom og se/les tidsskrifter fra hele Europa, også Norden og Norge.

Som en del av den europeiske tidsskriftnettverket Eurozines konferanse i Oslo, stiller vi ut ledende kulturelle og politiske tidsskrifter fra hele Europa.

Kan det finnes noe slikt som et diktatur i Europa? Hvis ja, hva kan gjøres for å hindre en slik utvikling?

I de siste tiårene, har Ungarn vært en konstant bekymring for alle som er interessert i europeisk politikk. Etter jernteppets fall ble Ungarns demokratiske reformer holdt opp som et eksempel for statene i Sentral- og Øst-Europa. Dagens nedbrytning av Ungarns politiske og konstitusjonelle system minner engstelige observatører om en ikke så fjern fortid.

Ute nå

Les bl.a. om: Digitalisering, stordata og kunstig intelligens. Store, komplekse datasett og kunstig intelligens kan gi ny innsikt om sykdom og helse. Helsetjenesten produserer store datamengder som kan utnyttes i forskning, men slik det er i dag, er disse dataene stengt.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Kunsthåndverk søker redaktør

Utlysningstekst finner du her.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler