Avholdte kurs og seminarer

Coaching av skribentar:

Slik hjelper du folk med teksten

Tid: 6. april  kl. 12.00 – 16.00
Stad: Litteraturhuset i Oslo, Kverneland

Dersom du blir spurt til råds om ein tekst, er det lett å tenkje at «slik ville eg ha gjort det». Det er ikkje sikkert at det er den beste metoden. Då tar du over ansvaret for ein annans tekst, og det skal du neppe.

Som tekstcoach er løysinga som oftast å finne ut kva det er skribenten vil uttrykkje, og så la vedkomande finne ut av resten sjølv. Då er det heilt andre metodar du må ta i bruk. På dette kurset lærer du å stille dei spørsmåla som gjer at skribenten tenkjer seg om, kjem med nye forslag og utviklar sin eigen tekst. Dette skal vi også øve på.

Halvdagskurs kr. 750 – 12 plasser

PÅMELDING OG BETALING TIL "COACHING" HER

Kronikken

Tid: 21. april kl. 9.00 – 16.00
Stad: Litteraturhuset i Oslo, Kverneland

Kronikken har høg status, og er ofte godt lesestoff. På dette kurset ser vi på korleis du kan skrive ein kronikk. Vi tar for oss:

•             Ulike typar kronikkar
•             Oppbygging og dramaturgi
•             Om å kome godt i gang – tittel og anslag
•             Kva er fornuftig lengde på kronikken
•             Tilpassing til lesargruppa
•             Setningar og språk

Innan 8. april skal du ha sendt inn ein ferdig kronikk eller eit utkast. Vi går så gjennom dei på kurset og vurderer.

 Heildags kurs kr. 1000 – 12 plasser

PÅMELDING OG BETALING TIL "KRONIKKEN" HER

Portrettet i tidsskrift

Tid: 4. og 31. mai kl. 9.00 – 16.00
Stad: Litteraturhuset i Oslo, Kverneland

Mange forvekslar portrett med lange intervju, men det treng slett ikkje vere det same. For at noko skal kvalifisere som portrett krev vi litt meir enn lange spørsmål-svar-sekvensar. Nøkkelen er å gjere intervjuet til ein reportasje om ein person, og då må vi ta i bruk fleire verkemiddel enn opptaksutstyr. På dette kurset går vi gjennom dei metodane du treng for å lage eit fullverdig portrett. Vi ser mellom anna på dette:

•             Førehandsresearch
•             Førebuing av spørsmål
•             Observasjonsteknikkar
•             Scener
•             Det faglege og det personlege
•             Forskjellen på meiningar og refleksjonar
•             Forteljarstemma
•             Sitatbruk
•             Dramaturgi, oppbygging
•             Stil og språk

Kurset er delt i to. Den første gongen bruker vi tida på punkta over, pluss at vi ser på intervju som er publiserte. Til neste gong skal du ha skrive eit portrettintervju eller eit utkast, og så går vi gjennom det på kurset.

Kurs over to heile dagar kr. 1500 – 12 plasser

PÅMELDING OG BETALING TIL "PORTRETTET" HER

Når du vet hvor du skal, hvorfor du skal dit og hva som må til for å komme dit, vil du kunne spare mye tid og energi som ellers ville ha gått på retningsløse diskusjoner, feilsatsinger og usikkerhet om tidsskriftets mål og mening.

Vi får en introduksjon til en anerkjent metode for etablering og iverksetting av et strategisk rammeverk. Dette skal gjøre tidsskriftet ditt i bedre stand til å ta de riktige valgene, enten det gjelder økonomi, innhold, sammensetning av redaksjon, markedsføring eller annet. Vi bruker mye av tiden på å se på de utfordringene dere står overfor i dag, og hvordan etableringen av et strategisk rammeverk kan hjelpe dere på veien til å løse disse.

Kursholder: Nils Lahlum, nestleder i Norsk tidsskriftforening og redaksjonsleder for tidsskrift og åpen tilgang i Universitetsforlaget.

 

Tid: 30. mars  kl. 16.00-19.00
Sted: TFs kontor, 4. et. Litteraturhuset i Oslo

Pris kr 500 - Enkel servering - Max 10 plasser

PÅMELDING OG BETALING HER

Vi inviterer til to kurs om formidling, framføring og debatt på scene, nett, video og podkast. Målgrupper for kursa er skribentar, journalistar, redaktørar og andre som treng opplæring og trening i å leie ein debatt, ein aktuell samtale, program eller podkast. Lærar er Håkon Haugsbø, som har lang erfaring frå å leie program og debattar i NRK og andre stader. Du kan velje mellom programleiing og debattleiing.

Kurs i fire deler: Mobilkameraet som hverdagsverktøy

  • Hvordan bruker vi lys til å lage bilder og hva er riktig eksponerte bilder?
  • Hvordan fungerer kamera på mobilen, hvordan få best mulig teknisk kvalitet?
  • Grunnleggende komposisjonsregler, og regler som er til for å brytes.
  • Utvalg, etterbehandling og redigering av bilder.

Norsk tidsskriftforening inviterer til informasjonsmøte om Plan S og hva dette innebærer for norske vitenskapelige tidsskrifter.

Vi ser at det fremdeles er mange spørsmål og usikkerhet knyttet til implementeringen av Plan S, og målet med dette møtet er å ha rydde opp i eventuelle misforståelser og gi tidsskriftene bedre oversikt over kravene som stilles.

Tema: Informasjon om Tidsskriftforeningens tilbud og medlemsfordeler, innspill fra medlemmene

Hva tilbyr Tidsskriftforeningen og hvordan får du mest mulig ut av medlemskapet ditt? Vi går igjennom hva vi tilbyr og ønsker innspill fra medlemmer – både nye og gamle, om hva som ønskes av tilbud og tiltak fra foreningens side.

Innleder: Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftforeningen

Tid: 14.00 -15.00

Sted: På Zoom 16. mars 2021
Påmelding her

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93162336295?pwd=dDhmcHkxYXQzczFGWEN4bWVkV0p0UT09

Meeting ID: 931 6233 6295
Passcode: 377686

Når du vet hvor du skal, hvorfor du skal dit og hva som må til for å komme dit, vil du kunne spare mye tid og energi som ellers ville ha gått på retningsløse diskusjoner, feilsatsinger og usikkerhet om tidsskriftets mål og mening.

 

Vi får en introduksjon til en anerkjent metode for etablering og iverksetting av et strategisk rammeverk. Dette skal gjøre tidsskriftet ditt i bedre stand til å ta de riktige valgene, enten det gjelder økonomi, innhold, sammensetning av redaksjon, markedsføring eller annet. Vi bruker mye av tiden på å se på de utfordringene dere står overfor i dag, og hvordan etableringen av et strategisk rammeverk kan hjelpe dere på veien til å løse disse.

 

Innleder: Nils Lahlum, nestleder i Norsk tidsskriftforening og redaksjonsleder for tidsskrift og åpen tilgang i Universitetsforlaget

Tid: 14.00 -15.30 Siste halvtimen er til spørsmål
Sted: På Zoom 5. mai 2021
Påmelding her

Hvilke rettigheter har dine artikkelforfattere før og etter artikkelen er publisert? Hvordan kan du bruke artikkelen i ditt tidsskrift, og er det forskjell på digital og trykket utgivelse? På dette redaktørtreffet ønsker vi å se nærmere på hvilke avtaler som brukes mellom tidsskrift og forfatter i dag, om de er dekkende for tiden fremover, og om det er behov for felles tiltak for å etablere eller etablere avtaler.

Innleder: Nils Lahlum, nestleder i Norsk tidsskriftforening og redaksjonsleder for tidsskrift og åpen tilgang i Universitetsforlaget
Nana Rise-Lynum, redaktør Norsk Barneblad

Tid: 14.00 -15.30 Siste halvtimen er til spørsmål
Sted: På Zoom 7. april 2021
Påmelding her

Kva er eit godt prosjekt, korleis forklare og beskrive det og korleis utforme ein god søknad om støtte? Kva må du hugse på å ta med i søknaden? Tenk gjerne på kva slags prosjekt du har lyst til å søkje om før kurset.

Generalsekretær i Norsk tidsskriftforening, Bente Riise, gjev konkrete råd og tips. Spørsmålsrunde etterpå.

Tid og stad: på Zoom torsdag 4.februar 2021 kl. 14.00 – 14.45

For: Tidsskriftredaksjonar, kritikarar, skribentar og andre. 

Kulturrådet har opna for ein ny søknadsrunde for ordninga Tidsskrift og kritikk, som gjeld søknader til prosjekt og arrangement, og ei ekstraordinær utlysing for mangfaldsprosjekt. Frist 2.mars 2021. Sjå her

Når du vet hvor du skal, hvorfor du skal dit og hva som må til for å komme dit, vil du kunne spare mye tid og energi som ellers ville ha gått på retningsløse diskusjoner, feilsatsinger og usikkerhet om tidsskriftets mål og mening. 

Stadig fleire tidsskrift arrangerer debattar og bidrar til samfunnsdebatten. Dei som leiar desse debattane har ei vesentleg rolle i ordskiftet, difor er det viktig at dei er trygge for oppdraget og meistrar oppgåva si godt. Derfor tilbyr vi eit eksklusivt heildagskurs i debattleiing med Håkon Haugsbø som lærar.

 

Debattleiarrolla: Skilnaden på å styre ordet og å styre debatten. Kor mykje plass tar du? Og kor mykje bør du ta? Kroppsspråk

Førebuing av debatten: Research og regi. Dynamikk og dramaturgi

Gjennomføringa: Korleis få svar og ikkje svada. Råd som reddar når det sporar av eller stoppar opp. Improvisasjon

Stad: Fritt Ords lokaler, Uranienborgvn. 2
Tid: Fredag 6. september kl. 09.00-16.00

Enkel servering.
Pris: kr 1000 for medlemmar av TF, kr 2000 for andre. Påmelding her.

Kurset er støtta av Fritt Ord og Norsk Journalistlag

Kva er eit godt prosjekt, korleis forklare og beskrive det og korleis utforme ein søknad om støtte? Generalsekretær i TF, Bente Riise, gjev konkrete råd og tips. Dette kurset er gratis.

6 plasser. Kurset er gratis og kun for medlemmer. Påmelding her.

Sted: TF kontor, 4. etg. på Litteraturhuset
Tid: Tirsdag 27. august kl. 17.00 – 19.30 

 

Slik tenker Fagpressen om transformasjonen av dagens papirbaserte forretningsmodeller - til fremtidens digitale forretningsmodeller. 

- Muligheter
- Hindringer og trusler 

Per Brikt Olsen, adm.dir. i Fagpressen, kommer fra kl. 17.00 -18.00 for å snakke om dette temaet. Han vil også informere litt
om Fagpressens støtteordninger som Tidsskriftforeningens medlemmer kan søke på.

Dette er et arrangement kun for Tidsskriftforeningens redaktører. Enkel servering, mineralvann/vin, sosialt samvær.
Arrangementet er gratis men påmelding er nødvendig

Sted: TF kontor, 4. etasje på Litteraturhuset
Tid: 17.00 - 20.00

Kritikken er en faglig ytring.  Derfor må vi også ha lov til å stille visse krav til den – om sjangerplassering, framføring, kraft, intensitet og en rekke andre ting. På dette kurset går vi gjennom elementer en anmeldelse bør inneholde, og ser på eksempler som er skrevet av deltakerne eller som har stått i det tidsskriftet de jobber for. (Dette er det samme kurset vi holdt i fjor høst, og som vi fikk svært god respons på.)

Send eksempler – i Word-format – til asgeir. olden@ij.no så snart som mulig etter påmelding

Sted: Fritt Ords lokaler i Uranienborgvn. 2, Oslo
Tid: Kl. 16.00 - 20.00. Pizza serveres underveis.

Kr. 400 for medlemmer, kr. 1000 for andre.

Påmelding her.

Ny ordning for tidsskrift og kritikk – møte og søknadsveiledning mandag 19. august.

I anledning ny ordning og nytt skjema, inviterer Kulturrådet til søknadsveiledning i våre lokaler. Ansvarlige saksbehandlere vil sammen med kolleger fra seksjon for søknadsforvaltning svare på spørsmål og gå gjennom søknadsskjema. Interesserte anmodes om å lese styringsdokumenter og gå gjennom skjema før møtet: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/tidsskrift-og-kritikk

Møtet strømmes, og de som følger strømmingen vil også kunne stille spørsmål på nærmere angitt e-postadresse
(følg med på Kulturrådets nettsider – kalenderhendelser).

Meld deg på her – frist fredag 16.8. kl. 12: https://response.questback.com/abmutvikling/veiledning19august

Enkel servering

Sted: Mølleparken 2 i Oslo
Tid: Kl. 10:00 – 12:00 

Publiseringsmodellene for forskning er i endring. Plan S og politiske vedtak om åpen tilgang gir nye muligheter, men fører også til en rekke utfordringer. Det handler om kroner og øre, men også mer enn det.  Kopinor og Fagpressen arrangerer åpent seminar 26. september. Arrangementet er gratis, men meld deg på via Fagpressen. Kryss av for "annet" hvis du ikke tilhører en av de nevnte stillingsgruppene. Vel møtt til viktig kunnskapsdeling!

Tidsskriftforeningens faktaark er korte oppskrifter på hvordan man planlegger og/eller utfører forskjellige aktiviteter og oppgaver i forhold til drift av tidsskrift.
Her kan du laste ned og printe ut alle våre faktaark.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler