Surveys for kurs, seminarer og arrangementer

Innhold i sak 9:

9. Valg av styre, styreleder og nestleder, valgkomité og revisor

Valgkomiteens innstilling:

For to år:

Nils Ivar Lahlum, nestleder
Christian Kjelstrup, styremedlem
Merete Røsvik, styremedlem
Audun Lindholm, styremedlem

 

For ett år:

1. vara Kristin Skåmedal
2. vara Guro Kleveland

Det nye styret blir da slik:

Nana Rise_Lynum, styrets leder
Nils Ivar Lahlum, nestleder
Bjørnar Olsen, styremedlem
Christian Kjelstrup, styremedlem
Merete Røsvik, styremedlem
Audun Lindholm, styremedlem

1. vara Kristin Skåmedal
2. vara Guro Kleveland

Valgkomite:
Styret foresår gjenvalg for ett år av Ingrid Rommetveit (Filmtidsskriftet Z), Astrid Renland (Albertine) og at Audun Stokke Hole (Folkemusikk)

Revisor
Styret foreslår at årsmøtet gjenvelger revisor Steinar Andersen ved BDO til revisor.

Kl. 16.00 – 17.30 Redaktørens ansvar og plikter
Seminar med Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Om redaktøransvaret, ansvarssystemet, Redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media.

Kl. 18.00 – 19.00  Årsmøte i Norsk tidsskriftforening

Kl. 19.30 Utdeling av Årets tidsskrift 2020
Tidsskriftfest med mat, vin, sosialt samvær og feiring.

Tid og sted: onsdag 25. mars 2020, hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2

Tid og stad: Kontoret på Litteraturhuset (4.etg.) torsdag 23.april kl. 17.00-20.00. Påmelding her.

Enkel servering. Kun for medlemmer. Gratis.

Tid og sted:
Kontoret vårt på Litteraturhuset (4.etg.) torsdag 27.februar kl. 17.00-20.00.

Enkel servering, vin og mineralvann. Gratis for medlemmer.

Send oss oppdaterte fakturaopplysninger, og husk å betale innen forfall. Faktura for kontingent sendes i løpet av kort tid.Takk!

Det er ikke anledning til å melde seg på enkeltsamlingene, påmeldingen gjelder for alle tre.

Pris: kr 1000 for kritikere og skribenter i tidsskrift og medlemmer i Kritikerlaget, kr 2000 for andre. Prisen inkl. mat og drikke.

Hvis du opplever at kurset er fulltegnet, kan du ta kontakt med post@tidsskriftforeningen.no for å stå på venteliste.

Del 1 – onsdag 12. februar  Kverneland/Litteraturhuset kl. 09.00 - 15.30

Del 2 – onsdag 11. mars Kverneland/Litteraturhuset kl. 12.00 - 16.00

Servering:

Pris: 1000 for medlemmer - 2000 for andre

Påmeldingsfrist fredag 31. februar. Avbestillingsfrist 7. februar.

Tid og sted:
Torsdag 7. november  
TFs kontor, 4. etg. på Litteraturhuset kl. 17-20

6 plasser. Kurset er gratis og kun for medlemmer. 

Sted: TF kontor, 4. etg. på Litteraturhuset
Tid: Tirsdag 27. august kl. 17.00 – 19.30 

Stad: Fritt Ords lokaler, Uranienborgvn. 2
Tid: Fredag 6. september kl. 09.00-16.00

Enkel servering. 

Kr. 1000 for medlemmer. Kr. 2000 for andre.

 

Sted: Kverneland, Litteraturhuset Oslo

Tid:
Del 1 - tirsdag 15.10 kl. 09.00 - 15.30 
Del 2 - tirsdag 12.11. kl.12.00 - 16.00
Det er ikke anledning til å melde seg på kun en av dagene

Enkel servering begge dager.

Kr. 1000 for medlemmer, kr. 2000 for andre.

Faktura sendes til din e-post, stilet til tidsskrift/arbeidssted som du oppgir.

Fritt Ords lokaler i Uranienborgvn. 2.

Mandag 16. september kl. 16.00 - 20.00 med pizzaservering underveis.

Kr. 400 for medlemmer, kr. 1000 for andre. Faktura sendes til din e-post, stilet til tidsskrift/arbeidssted som du oppgir.

Etter lansering av ny ordning for tidsskrift og kritikk arbeider Kulturrådet nå med utlysningen og nytt søknadsskjema. I denne sammenheng skal vi forenkle ordning for subsidiering av abonnementer. Til dette formålet trenger vi tall og fakta om abonnementer, distribusjon, opplag og løssalg.

Tid og sted: Kl. 16.00 – 19.00 21. mai i Oslo, Tidsskriftforeningens kontor, 4. etg. på Litteraturhuset. Lett servering.

Kurslærer: Bente Riise, gen.sekr. i Norsk tidsskriftforening. Vi har 6 plasser, kurset er gratis for medlemmer. 

Vi ønsker en oversikt over hvem som har fått avslag/oppsigelse fra Tidsam for distribusjon til Narvesen. 

Fritt Ords lokaler i Uranienborgvn. 2.

Torsdag 22. november kl. 16.00 - 20.00 med pizzaservering fra kl. 15.30.

Kr. 300 for medlemmer, kr. 500 for andre.

Velkommen til Tidsskriftfest i Kjeller'n på Litteraturhuset kl. 19.00 -21.30 

Tid: 29. mai fra kl. 17.00 til 19.30, inkl. pizza fra 16.00.

Sted: Tidsskriftforeningens kontor i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo.

Vi vil være tidlig ute og sette opp kurs for 2018, men vil sjekke hva det er interesse for. Sett av et par minutter og svar på undersøkelsen; da hjelper du oss med å lage kurs det er behov og interesse for.

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

LES MER

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler