Tidsskriftet 12/2022

Du kan bl.a. lese om dette: Fastleger med omstillingsevne. Fastlegenes evne til omstilling var viktig da koronapandemien var på sitt verste. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 19 fastleger i Innlandet fylke. Legene opplevde at deres ansvar ble utvidet fra å gjelde egne listepasienter til å omfatte hele befolkningen. De så seg selv som en viktig del av kommunens helseberedskap.

Kan legers ansvarsfølelse og mestringsevne gjøre den enkelte lege og hele fastlegeordningen mer sårbar enn nødvendig? Slike egenskaper kan kamuflere stor og uforsvarlig arbeidsbelastning når den oppstår, mener vår lederskribent.

Lederartikkel: Fastleger – sterke, men sårbare
Originalartikkel: Fastlegers møte med covid-19-pandemien – en fokusgruppestudie

Vanskelig tid etter hjernerystelse
10–15 % av pasientene med hjernerystelse kan utvikle langvarige plager av kroppslig, kognitiv og emosjonell art. Betegnelsen postcommotiosymptomer er imidlertid omdiskutert. Det er ingen klar sammenheng mellom symptomutvikling og alvorlighetsgrad av hodeskaden, symptomene er lite spesifikke, og det er sjelden objektive funn ved medisinsk utredning. Symptomene er vanligere hos personer med tidligere somatiske og psykiske helseplager enn ellers. Ved diagnostikk og behandling anbefales en biopsykososial forklaringsmodell.

Klinisk oversikt: Langvarige plager etter hjernerystelse

Store variasjoner ved vitamin B12-mangel
Vitamin B12 har en viktig rolle i cellemetabolismen. Alvorlig vitamin B12-mangel kan blant annet gi nevropati og kognitiv svikt, mens lettere mangel kan gi en rekke uspesifikke symptomer. Forekomsten i Norge er ikke kjent. Antall gjennomførte analyser av totalt vitamin B12 varierer mye mellom fylkene. Det samme gjelder utlevering av reseptpliktige vitamin B12-preparater. Dette viser en kartlegging basert på data fra HELFO og Reseptregisteret. Årsaken til disse forskjellene er ikke klarlagt.

Kort rapport: Fylkesforskjeller i utredning og behandling av vitamin B12-mangel

Museumsnytt arrangerer debatt 11. oktober: Hva skjer med Nasjonalmusset? Det nye Nasjonalmuseet er åpnet, og den viktigste kunstsamlingen i Norge er igjen tilgjengelig for publikum. Endelig! Men tilbake på Tullinløkka står det gamle, ærverdige Nasjonalgalleriet tomt. Hva skal vi gjøre med det?

Se info og program her.

Ute nå

Du kan bl.a. lese om dette: Fastleger med omstillingsevne. Fastlegenes evne til omstilling var viktig da koronapandemien var på sitt verste. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 19 fastleger i Innlandet fylke. Legene opplevde at deres ansvar ble utvidet fra å gjelde egne listepasienter til å omfatte hele befolkningen. De så seg selv som en viktig del av kommunens helseberedskap.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler