Tidsskriftet nr. 10/22

Les bl.a. om: Digitalisering, stordata og kunstig intelligens. Store, komplekse datasett og kunstig intelligens kan gi ny innsikt om sykdom og helse. Helsetjenesten produserer store datamengder som kan utnyttes i forskning, men slik det er i dag, er disse dataene stengt.

I patologifaget kan digitalisering og kunstig intelligens hjelpe patologene, særlig med måling og kvantifisering. Ingen vet hvilken rolle maskinlæring og dyplæring vil kunne spille i rutinediagnostikk, men det er liten grunn til å tro at digitalisering i seg selv vil bedre arbeidssituasjonen for patologene eller øke kapasiteten på patologitjenester.

Debattartikkel: Samarbeid for bedre IKT-løsninger
Kronikk: Fremtidens patologi er digital
Kronikk: Kunstig intelligens i klinikken – en industri uten råvarer

Mitokondriesykdommer
Mitokondriesykdommer skyldes mutasjoner i mitokondrielt DNA eller nukleært DNA og gir forstyrrelser i energiomsettingen. Slike sykdommer vil affisere flere organsystemer og kan ramme både barn og voksne. En av de vanligste mutasjonene bak mitokondriesykdom er m.3243A>G-mutasjon, som kan føre til diabetes, hørselsreduksjon, hjertesykdom, muskelsykdom, encefalopati og epilepsi, foruten mage- og tarmproblemer og synsforstyrrelser. Tilstander forårsaket av denne mutasjonen, er ofte progressive. Plutselig og uventet død er ikke uvanlig og er gjerne relatert til arytmi, status epilepticus eller diabetes.

Klinisk oversikt: Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen

Fornuft, følelser og ADHD
Hvordan skal vi navigere i spennet mellom fornuft og følelser i en komplisert verden der demokrati, omsorg og empati er truet? Nevrobiologisk innsikt og god litteratur kan hjelpe oss å forstå menneskelig atferd, skriver nevrolog Bernt Engelsen. Han omtaler blant annet to aktuelle bøker.

Hvordan skal vi forstå årsakene til ADHD, og hvordan skal vi behandle dem som strever med oppmerksomhetssvikt og uro? Kristin Leer er lege og fikk diagnosen ADHD som 44-åring. Hun har skrevet en personlig bok der hun oppsummerer syv veier til en ny forståelse av ADHD.

Essay: Et forsvar for de uoppmerksomme

Podkast: Patologi, digitalisering og kunstig intelligens

Fremtidens patologi er digital. Det mener overlege og spesialist i patologi Dordi Lea. Men er digitalisering og kunstig intelligens nok til å løse problemet med stadig færre patologer som møter stadig høyere arbeidspress? Det får du høre mer om i ukens episode av Stetoskopet.

Stetoskopet kommer med nye episoder hver torsdag. Vi snakker om aktuelle medisinske problemstillinger, ny forskning og hvordan det er å være lege i Norge i dag. Du finner Stetoskopet der du lytter til podkast

Museumsnytt arrangerer debatt 11. oktober: Hva skjer med Nasjonalmusset? Det nye Nasjonalmuseet er åpnet, og den viktigste kunstsamlingen i Norge er igjen tilgjengelig for publikum. Endelig! Men tilbake på Tullinløkka står det gamle, ærverdige Nasjonalgalleriet tomt. Hva skal vi gjøre med det?

Se info og program her.

Ute nå

Du kan bl.a. lese om dette: Fastleger med omstillingsevne. Fastlegenes evne til omstilling var viktig da koronapandemien var på sitt verste. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 19 fastleger i Innlandet fylke. Legene opplevde at deres ansvar ble utvidet fra å gjelde egne listepasienter til å omfatte hele befolkningen. De så seg selv som en viktig del av kommunens helseberedskap.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler