Tidsskriftet nr. 7-2015

I denne utgaven kan du blant annet lese om skader i russetiden. En landsomfattende kartlegging viser at mai er den måneden i året da 19-åringer har flest skader, og at 19-åringer har langt flere skader i mai enn det 16-åringer og 21- åringer har.

Mye tyder på at dette skyldes økt bruk av alkohol i russetiden.  

I dette nummeret kan du også lese og lære av historien om en ung mann fra Vest-Afrika som fikk luftveisinfeksjon, intense smerter og kardiopulmonal svikt. Og under overskriften Menneskene, medisinen og multene kan du lese et portrettintervju med Morten Bain, som har vært allmennlege i Lofoten i over 30 år. 

 

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren

Det er viktig å holde seg oppdatert ved å lese fagartikler. Enda viktigere er det å huske det man leser

Dette kommer du ikke til å huske

 

Skader i russetiden

Så er det dokumentert: Russetid er skadetid. En landsomfattende kartlegging i perioden 2007 – 11 viser at mai er den måneden i året da 19-åringer har flest skader, og at 19-åringer har langt flere skader i mai enn det 16-åringer og 21- åringer har. Mye tyder på at dette skyldes økt bruk av alkohol i russetiden.

Forekomst av skader i russetiden

 

Utrykning på legevakt

Ambulansetjenesten blir nesten alltid varslet når pasienter er i en livstruende tilstand. Når legevaktlegen også varsles, er det er opp til legen selv å vurdere om det er behov for ham eller henne å rykke ut. Når og hvorfor velger legevaktleger å rykke ut i slike akuttsituasjoner? Dette er kartlagt i åtte legevaktdistrikter i Bergen.

Legevaktlegers avgjørelse om utrykning i akuttsituasjoner

 

Sigdcelleanemi – aktuelt også i Norge

Ved sigdcelleanemi endrer erytrocyttene form i et oksygenfattig miljø og hindrer dermed mikrosirkulasjonen. Sykdommen er arvelig og vanlig i deler av Afrika. Les og lær av historien om en ung mann fra Vest-Afrika som fikk luftveisinfeksjon, intense smerter og kardiopulmonal svikt.

En ung mann med luftveisinfeksjon og intense smerter

 

Lege i Lofoten

«Jeg har kastet opp om bord i legebåten, vært veterinær, gått på sykebesøk med ski på beina og ordnet selvangivelser. Og viktigst av alt – truffet fantastiske mennesker», forteller Morten Bain, som har vært allmennlege i Lofoten i over 30 år. Han ønsker LIS-stillinger i allmennmedisin for å styrke rekrutteringen av leger til distriktene.

Menneskene, medisinen og multene

Ute nå

Les bl.a. om: Digitalisering, stordata og kunstig intelligens. Store, komplekse datasett og kunstig intelligens kan gi ny innsikt om sykdom og helse. Helsetjenesten produserer store datamengder som kan utnyttes i forskning, men slik det er i dag, er disse dataene stengt.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Kunsthåndverk søker redaktør

Utlysningstekst finner du her.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler