Tidsskriftet nr. 8/21

Vaksinebivirkningene i Tidsskriftets nye nummer. «Jeg brukte litt tid på å finne en god innfallsvinkel», sier Christian Bloom, som har illustrert forsiden. «Tatt ut av sammenhengen kan en tegning som problematiserer vaksinebivirkninger, lett bli forstått som ‘vaksineskeptisk’. Løsningen var å zoome ut fra den enkelte sprøytespiss og heller se på helheten: Ja, noen rammes, men de aller, aller fleste gjør det ikke», sier han.

Å la seg vaksinere er en solidarisk handling, spesielt hvis man selv er i en gruppe som har liten risiko for å bli alvorlig syk. Denne utgavens forside, illustrert av Christian Bloom er knyttet til to kasuistikker om unge helsearbeidere som fikk bivirkninger etter vaksine mot covid-19.

En annen av Christian Blooms tegninger; «World War C», av jordkloden som et koronavirus, ble nylig kåret til Årets avistegning 2021. Flere av hans arbeider kan du se her: https://www.bloom.no/.

En ung kvinne fikk hodepine etter få dager og utviklet en fatal hjerneblødning ti dager etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Senere undersøkelser tyder på at hun døde av vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni.

To friske leger i 30- og 40-årene utviklet dyp venetrombose fire uker etter vaksinering med samme vaksine. De hadde lav Wells-skår, til tross for sikre funn ved ultralydundersøkelse, og normale blodplatetall.

Veien ut av koronapandemien krever årvåkenhet for mulige bivirkninger av vaksinering, kloke valg og at folk følger helseråd. Snart går Norge over fra en pandemi til en varig endemisk tilstand.

Leder: Årvåkne leger gir bedre vaksinesikkerhet
Kort kasuistikk: Dyp venetrombose mer enn to uker etter vaksinering mot covid-19
Kort kasuistikk: Fatal hjerneblødning etter covid-19-vaksine

 

Videokonsultasjoner – funker det?

Videokonsultasjoner kan være godt egnet ved oppfølging av pasienter med revmatisk sykdom, oftest for pasienter med enkle problemstillinger. Dette viser erfaringer fra Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Pasientene var stort sett fornøyd, men mange syntes det var problematisk å ikke bli undersøkt klinisk.

Økt bruk av teknologisk kommunikasjon kan føre til større forskjeller i bruk av helsetjenester mellom dem som behersker ny teknologi, og dem som ikke gjør det. Det er usikkert når «digital avstandsnærhet» er til hjelp og når den snarere kan gjøre skade.

Leder: Avstand og nærhet i klinisk arbeid
Originalartikkel: Bruk av videokonsultasjon ved en revmatologisk poliklinikk

 

Markedsføringen av kosmetisk kirurgi forfører

Kosmetisk kirurgi markedsføres med et budskap om at kvinnekroppen kan og bør modelleres. Potensielle kunder omtales som pasienter, inngrep alminneliggjøres og oppmerksomheten rettes mot kroppslige feil. Femininitet og sensualitet fremheves. Man lover bedre selvbilde og bedre livskvalitet og tilbyr pakkeløsninger og aktuell finansiering. Dette fremkommer i en kritisk analyse av markedsføringen til 36 private klinikker på nett og i aviser i form av tekst, stillbilder og videoklipp.

Originalartikkel: Markedsføring av kosmetiske inngrep – en kvalitativ analyse

Museumsnytt arrangerer debatt 11. oktober: Hva skjer med Nasjonalmusset? Det nye Nasjonalmuseet er åpnet, og den viktigste kunstsamlingen i Norge er igjen tilgjengelig for publikum. Endelig! Men tilbake på Tullinløkka står det gamle, ærverdige Nasjonalgalleriet tomt. Hva skal vi gjøre med det?

Se info og program her.

Ute nå

Du kan bl.a. lese om dette: Fastleger med omstillingsevne. Fastlegenes evne til omstilling var viktig da koronapandemien var på sitt verste. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 19 fastleger i Innlandet fylke. Legene opplevde at deres ansvar ble utvidet fra å gjelde egne listepasienter til å omfatte hele befolkningen. De så seg selv som en viktig del av kommunens helseberedskap.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler