13.00 -14.30 Hva må til for å løfte tidsskriftfeltet? En debatt om pengene og framtida for tidsskriftene

Innledning med forsker og førstelektor ved Høgskulen i Volda, Lars J. Halvorsen (medforfatter i utredningen Kulturtidsskriftene i Norge, 2018). Han tar for seg tall og statistikk om den økonomiske spagaten tidsskriftene står i, forklarer forskjellen på Kulturrådets støtteordning for tidsskrifter og forslaget til ny mediestøtteordning, som nå åpner for nye medietyper, men ikke for tidsskrifter. Hvorfor passer de ikke inn? Trengs det et tredje alternativ?   

Debattpanel av politikere og redaktører: Danby Choi fra Subjekt, Magne Lerø fra Samtiden og journalist Lars Johnsen fra Josimar, i tillegg til pressepolitiske talspersoner i Høyre og Senterpartiet, henholdsvis Tage Pettersen og Åslaug Sem-Jacobsen. Vi vil diskutere hvilke erfaringer tidsskriftene har gjort seg vedrørende støtte, både via Kulturrådets tidsskriftstøtte, pressestøtte og andre ordninger, og hva som må til for å sikre en sterkere økonomi. Hva slags grep kan og vil politikerne ta for å sikre tidsskriftfeltet; bør statens støtteordninger for tidsskrift endres; tar direktorat og tilsyn nok ansvar?
Ordstyrer: Audun Lindholm, redaktør Vagant

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

LES MER

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler