Ikke lenger støtte til Rus & Samfunn

Rus & Samfunn trues med nedleggelse etter at Helse-direktoratet besluttet ikke å videreføre avtalen med Universitetsforlaget. Rus & Samfunn har sendt ut opprop.

 

Opprop: Ikke legg ned Rus & Samfunn!

Vi er gjort kjent med at Helsedirektoratet 27. oktober har besluttet ikke å videreføre avtalen med Universitetsforlaget om å utgi tidsskriftet Rus & Samfunn. Grunnen er effektivisering, innstramming og prioritering. Til nå har Helsedirektoratet støttet forlaget med 1,3 millioner kroner årlig for å gjøre det mulig å gi ut Norges eneste uavhengige tidsskrift på rusfeltet.

 

Det finnes flere publikasjoner og nettsteder på rusfeltet som er ”talerør” for ulike organisasjoner eller faglige organer, men ingen andre som en frittstående utgiver står bak, og som redigeres etter Redaktørplakaten.

Vi mener at Rus & Samfunn spiller en svært viktig rolle som arena for fagformidling og debatt på rusfeltet. Under ulike navn har fagbladet en ubrutt tradisjon fra 1980 for å fremme offentlig ordskifte om rusrelaterte tema, og være en arena for møter mellom de mange rehabiliterings- og behandlingstilnærmingene, interessene og strategiene som tjenesteområdet rommer.

 

Som brukere av og medarbeidere i rusfeltet har hver av oss ansvar for en flik av problemet: forebyggende, behandlende tiltak eller kontrolltiltak. Vi er forskere, klinikere eller brukere. Rus & Samfunn dekker hele rusfeltet. Rusproblemer reduseres verken til et individuelt helseproblem eller til kontrollspørsmål, men som tema nært forbundet med samfunnsmessige og sosiale forhold.
Rus & Samfunn har vist seg som uavhengig av både politiske interesser, organisasjons- og sektorinteresser. Redaksjonen har vært en base for kritisk journalistikk på rusfeltet. Redaksjonen for Rus & Samfunn har mottatt Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon sin ærespris for dette.

Statistikken over lesere av tidsskriftet peker ikke nedover men følger de samme trender som fagutgivelser flest. I tillegg til lesningen av papirutgaven, ble det i første halvår 2015 lastet ned ca 18 000 artikler fra Rus & samfunn. I samme periode hadde www.rus.no 28 000 besøk, begge tall beskriver en økning.

 

Det er forståelig at Helsedirektoratet ser etter løsninger for å effektivisere helseforvaltningens utgifter, men vi tror det er en feil prioritering å svekke fagoffentlig debatt og journalistisk fagformidling.  Å legge ned bladet vil medføre en uheldig innskrenkning av mediemangfoldet på et svært viktig fagområde og svekke kunnskapsbaseringen av det. Vi ber Helsedirektoratet og tidsskriftets styre finne en løsning som ikke innebærer nedleggelse.

 

De som støtter oppropet er:

 

Jørgen Bramness, forskningsdirektør SERAF

Lars Lien, Leder Nasjonal kompetansetjeneste ROP,

Mina Gerhardsen, generalsekretær ACTIS

Kirsten Frigstad, styreleder Fagrådet

Reidun Wilhelmsen, samarbeidsforum for norske kollektiver

Anlov Mathisen, Styreleder Fønix

Ingeborg Rossow, forsker SIRUS

Jon Storaas, leder RIO

Arild Knutsen, leder FHN

Aino Lundberg, leder A-senteret Bymisjon

Ronny Bjørnestad, leder ProLAR

Marius Sjømæling, BAR

Randi Ervik, Fagansv Diakonhjemmets høyskole

Helge Waal, professor SERAF

Kari Sundby, gen.sekr LMS

Dag Myhre, leder LarNETT Norge

Tommy Sjåfjell, A-larm

Rune Sundt, Fossumkollektivet

 

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

LES MER

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler