Mer nordisk samarbeid

 - Vi må lære av hverandre og vi må møtes. Nå håper vi på å få til et felles nordisk tidsskriftseminar og en ny nettportal, sier Bente Riise, leder i Norsk tidsskriftforening.

Tidsskriftforeningene i alle nordiske land har de siste årene møttes flere ganger i året for å utveksle erfaringer og diskutere felles utfordringer. Nylig møttes de nordiske tidsskriftforeningene under bokmessa i Göteborg, 29. september for å snakke om hvordan det nordiske samarbeidet bør være framover.

- Dette er både likemannsarbeid, forbrødring og nyttig strategisk samarbeid over grensene.  Det er svært lærerikt å høre hva som skjer i de andre landene, både politisk og økonomisk, og se hvordan de ulike løser utfordringene. Mye er felles, men vi er også ulike, sier Bente Riise.

 

Tøffe tider for tidsskrift

I både Danmark og Sverige opplever tidsskriftforeningene økonomiske utfordringer. Dette har blant annet ført til at den danske foreningen ikke kan trykke sin tidsskriftkatalog. Den svenske kulturtidsskriftforeningen har ikke råd til å ha ansatte, som skaper utfordringer med kontinuitet i driften. I Finland har det blitt innført 9 % moms for tidsskrifter, med unntak av de som utgis av ideelle foreninger. Foreningen får noe støtte, tilsvarende mellom 40 % og 60 % stilling.

- Norsk tidsskriftforening får heller ikke driftsstøtte, men står sterkere økonomisk enn Danmark og Sverige, fordi vi får prosjektstøtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord, NFFO og NJ, sier Bente Riise.

Det nordiske samarbeidet har også lidd under dårlig økonomi, og at man ikke har fått den støtten man håpet på.

 

Viktig å møtes

I møtet var det bred enighet om å fortsette det nordiske samarbeidet, til tross for økonomiske utfordringer.  Styret, som har representanter fra alle landene, ønsker å møtes minst to ganger i året, der foreningene kan møtes og diskutere felles utfordringer og samarbeidsmuligheter.

- Vi vil også prøve å få til en nordisk tidsskriftkonferanse, der tidsskriftfolk fra hele Norden kan møtes og inspireres av hverandre. Er vi heldige, blir den første våren 2013, sier Riise.

 

Årets nordiske tidsskrift

Det viktigste samarbeidsprosjektet i dag, er prisen Årets nordiske tidsskrift. Prisen gikk i år til det danske litteraturtidsskriftet Standart, og ble delt ut på Bokmessen i Göteborg den 28. september. Alle foreningene var på møtet enige om at prisen er viktig både for vinnerne og oppmerksomheten rundt nordiske tidsskrifter generelt, og at den fortsatt skal deles ut i årene fremover. I 2013 vil prisen bli utdelt av Finska Tidskriftcentralen, før turen går tilbake til Norge i 2014.

 

Nettportal for Norden

Foreningene har tidligere også samarbeidet om et felles nettprosjekt, Norzine, som skulle være en felles nettplattform for nordiske tidsskrift. På grunn av manglende finansiering har dette måttet skrinlegges. I Göteborg ble en portal for tidsskriftenes RSS-flyt foreslått som mulig alternativ løsning, og utviklingen av dette vil følges opp og deles av den svenske foreningen.

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

LES MER

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler