Nye kontingentsatser gir TF mer handlingsrom

Tidsskriftforeningen endrer kontingentsatsene fra og med 2016 for å skape økonomisk handlingsrom for mer service til medlemmene, bedre politisk påvirkningsarbeid og flere egne prosjekter. 

Endringen innebærer en økning i beløpet hvert medlemstidsskrift må betale, men satsen ligger like fullt betydelig under nivået i sammenliknbare organisasjoner påpeker organisasjonssekretær i Tidsskriftforeningen, Tone K. Olsen. 

- Kontingenten har vært lav i lang tid, og den er vesentlig lavere enn den som gjelder for medlemmene i Fagpressen, sier hun, og påpeker at satsene er satt lavere for å ta hensyn til mangfoldet blant foreningens medlemmer: 

- Vi tar hensyn til at våre medlemmer har svakere økonomi enn i mer kommersielle medier og at ikke alle utgivere dermed har den økonomiske ryggraden til å betale en mer markedstilpasset kontingent, sier Olsen. 

Grunnsatsen er nå på 2500 kroner for tidsskrifter med opplag opp til 2000. For de som har større opplag, er det et trappetrinnsystem som tidligere.

STØRRE HANDLINGSROM 

- Bakgrunnen for denne endringen er at vi ønsker at TF skal ha et større økonomisk handlingsrom med egne midler,  og ikke være prisgitt bevilgninger fra offentlige og private støttegivere, sier Olsen. 

Hun peker på at frie midler vil gjøre det mulig for foreningen å gjennomføre flere målrettede prosjekter mot medlemmene.  

- Frie midler vil gjøre oss i stand til å handle raskt hvis noe skulle skje og hvor foreningen må arbeide mye og målrettet for medlemmenes interessert, og hvor det er urealistisk å tenke å søke prosjektmidler.

POLITISK ARBEID 

Hun nevner som et eksempel kampen om en rettferdig moms for tidsskriftene, som en sak hvor det ville vært til stor hjelp for medlemmene dersom foreningen kunne hatt råd til å drive enda mer systematisk påvirkningsarbeid. 

- Det kan være at vi må honorere foredragsholdere eller betale for reise og diettpenger og liknende, men det kan også dreie seg om for eksempel saker hvor vi må bistå medlemmer juridisk eller praktisk, en politisk beslutning eller hendelse vi må reagere på.

FÅR MER TILBAKE 

Olsen peker på at medlemmene har anledning til å be foreningen om støtte til egne prosjekter. 

- Det kan søkes om økonomisk støtte til å arrangere debatter og kurs i tidsskriftene. Ved å benytte seg av muligheten til økonomisk støtte vil man ofte oppleve at man får tilbake det man har betalt i kontingent, og vel så det.

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

LES MER

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler