Rus og Samfunn kan bli nedlagt

Helsedirektoratet vil ikke fortsette å gi ut det anerkjente rusfaglige tidsskriftet, men Universitetsforlaget håper å fortsette som eier forutsatt at forlaget klarer å sikre finansering av videre drift.

Tidligere i år besluttet Helsedirektoratet at det ikke lenger ønsker å eie og finansiere tidsskriftet Rus & Samfunn, som har vært utgitt siden 1980.

 

Tidsskriftet dekker det norske rusfeltet og utgis av Universitetsforlaget på oppdrag fra direktoratet, som finansierer tidsskriftet med et årlig tilskudd på 1,3 millioner kroner.

 

Mariann D. Bakken er sjefredaktør for pedagogikk, humaniora, medisin og psykologi i Universitetsforlaget, og er bladets utgiver. Hun forteller at de allerede har sondert etter nye eiere for tidsskriftet, og at konklusjonen nå er at forlaget selv bør overta eierskapet.

 

- Vårt inntrykk er at rusfeltet er såpass oppsplittet og mangfoldig at den beste løsningen nok vil være at vi blir eier, men med forutsetningen om at vi finner finansiering for tidsskriftet.

 

Hun skisserer opp at en mulig løsning vil kunne være at flere av aktørene på feltet går sammen i en økonomisk dugnad for tidsskriftet, og dermed sikre at det fremdeles kan komme ut med en uavhengig profil.

- Det er mange ulike tilnærminger og retninger innenfor rusfeltet, og dersom én aktør skulle overta vil det lett kunne gitt tidsskriftet en polariserende rolle. Vi mener det beste er et tidsskrift som favner hele fagfeltet, sier hun.

 

- Er du optimistisk med tanke på å finne en løsning?

 

- Både ja og nei. For Universitetsforlaget er ikke dette en tittel med stor inntjening, men samtidig utgir vi mange bøker på rusfeltet og mener tidsskriftet er en viktig stemme.

 

Selv om rusfeltet kan være motsetningsfylt, legger Bakken likefullt vekt på at store deler av fagmiljøene har signalisert sin oppslutning for tidsskriftet.

 

- Umiddelbart etter at direktoratet gikk ut med meldingen om at de trakk seg som eier fra neste år, kom det et opprop fra aktørene å feltet som viste at det er et behov for tidsskriftet, sier Bakken.

 

Ifølge Bakken har tidsskriftet omlag 1.000 abonnenter. Det kommer ut med 6 numre årlig. Helsedirektoratet støtter utgivelsen ut 2016, og ny finansiering må dermed avklares før utgangen av året.

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

LES MER

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler