Medlemskap

Under finner du betingelsene for medlemskap i Norsk Tidsskriftforening. Nederst finner du nærmere informasjon om hvordan dere søker. Vi henviser for øvrig til foreningens vedtekter.

Som medlem kan opptas politiske, allmennkulturelle, vitenskapelige og litterære tidsskrifter og magasiner i Norge. 

Vilkår for medlemskap

 • Medlemstidsskrifter kan være utgitt på papir eller andre medier, og må ha et innhold og en form som gjør at det kan leses av et allment publikum.
 • Medlemstidsskriftene må utgis/oppdateres minimum to ganger årlig.
 • Medlemskap innvilges av foreningens styre, og bekreftes av årsmøtet. Avslag om medlemskap fra styret kan ankes til årsmøtet.
 • Medlemskap avsluttes automatisk ved nedleggelse av tilsluttede tidsskrift.Medlemmene skal synliggjøre sitt medlemskap ved bruk av Tidsskriftforeningens logo og nettadresse.

Medlemmenes fordeler
Som medlem av Norsk Tidsskriftforening er dere en del av et stort fellesskap som favner bredt blant norske tidsskrifter. Dere holdes oppdatert på hva som skjer i tidsskriftverdenen, og dere får anledning til å delta på kurs og seminarer i regi av foreningen. Styret og koordinator er ellers behjelpelig med råd om det behøves.

 • Norsk Tidsskriftforening ivaretar det enkelte medlemmets bransjebehov i forhold til Interpress Norge, Kopinor, Kulturrådet, Fritt ord og andre aktører.
 • Våre medlemmer profileres på arrangementer som Tidsskriftdagen, våre nettsider, i nyhetsbrev osv.
 • Medlemmer av Norsk Tidsskriftforening har mulighet til å benytte foreningens kontor i 4.etasje på Litteraturhuset i Oslo til møter.
 • Medlemmer kan søke støtte til arrangementer, primært debatter, men støtte til andre typer arrangementer kan vurderes
 • Medlemmer kan søke støtte til kompetanseheving for redaksjonene; kurs, opplæring eller lignende
 • Medlemmer kan få tips og råd om redaksjonelle spørsmål, for eksempel jus, etikk, økonomi og drift
 • Medlemskap gir rett til én delegat med tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet.

Kontingent gjeldende fra 2016, vedtatt på årsmøte 16. april 2015
Medlemmene skal betale kontingent som fastsettes av årsmøtet.
Kontingent skal være innbetalt senest en måned etter at kravet er utsendt. Hvis kontingent ikke er betalt innen utgangen av april, opphører medlemskapet.
Utmeldelse eller eksklusjon gir ikke rett til tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

Kontingent beregnes slik

Det er kontrollert opplag (abonnement + løssalg) som ligger til grunn for beregning av kontingent. Grunnavgift er kr. 2500,- for alle papirtidsskrifter inntil 2000 i opplag, deretter kommer en økning på kr. 500 per 1000 i opplag.

Opplag
                                         Tillegg                    Total    
0 – 2000                                  0,-                    (2500,-)
2001 – 3000                          500,-                  (3000,-)
3001 – 4000                        1000,-                  (3500,-)
4001 – 5000                        1500,-                  (4000,-)
5001 – 6000                        2000,-                  (4500,-)
6001 – 7000                        2500,-                  (5000,-)
7001 – 8000                        3000,-                  (5500,-)
8001 – 9000                        3500,-                  (6000,-)
9001 – 10 000                     4000,-                  (6500,-)
Over 10 000                        4500,-                  (7000,- maks kontingent)

Beregning for digitale tidsskrifter:

Antall brukere per uke        Grunnavgift

< 25 000                           2500                   
25 -100 000                      5000                      
> 100 000                         7000                      

Styret vil etter søknad fra det enkelte medlem kunne gi fritak for den opplagsavhengige medlemskontingenten, men grunnavgiften er fast og gjelder for alle. Eventuell søknad må rettes til styret innen rimelig tid fra et kontingentkrav er fremmet, og ledsages av dokumentasjon på den økonomiske situasjonen til søker (budsjett + forrige årsregnskap).

Hvordan søke om medlemskap?

Elektronisk søknadsskjema finnes her, send separat PDF av de to siste utgavene (for papirtidsskrifter)  til post@tidsskriftforeningen.no

For spørsmål, ta kontakt med koordinator Tone K. Olsen, post@tidsskriftforeningen.no

Ute nå

Tema Avhengighet: Avhengighet gir ikke fritak for straff. Intervju med lege og forsker Knut Boe Kielland, omtale av boka Hva er avhengighet v/ Jahn Arne Olsen og artikkelen «Bør narkotika legaliseres?» av Øyvind Røed. Les vinnertekstene i årets tekstkonkurranse som ble arrangert i samarbeid med =Oslo.

Andre arrangementer

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.