Medlemskap

Under finner du betingelsene for medlemskap i Norsk tidsskriftforening. Nederst finner du nærmere informasjon om hvordan dere søker. Vi henviser for øvrig til foreningens vedtekter.

Som medlem kan opptas politiske, allmennkulturelle, vitenskapelige og litterære tidsskrifter og magasiner i Norge. 

Vilkår for medlemskap

 • Medlemstidsskrifter kan være utgitt på papir eller andre medier, og må ha et innhold og en form som gjør at det kan leses av et allment publikum.
 • Medlemstidsskriftene må utgis/oppdateres minimum to ganger årlig.
 • Medlemskap innvilges av foreningens styre, og bekreftes av årsmøtet. Avslag om medlemskap fra styret kan ankes til årsmøtet.
 • Medlemskap avsluttes automatisk ved nedleggelse av tilsluttede tidsskrift.Medlemmene skal synliggjøre sitt medlemskap ved bruk av Tidsskriftforeningens logo og nettadresse.

Medlemmenes fordeler
Som medlem av Norsk tidsskriftforening er dere en del av et stort fellesskap som favner bredt blant norske tidsskrifter. Dere holdes oppdatert på hva som skjer i tidsskriftverdenen, og dere får anledning til å delta på kurs og seminarer i regi av foreningen. Styret og koordinator er ellers behjelpelig med råd om det behøves.

 • Norsk tidsskriftforening arbeider for bedre rammevilkår og økonomi for norske tidsskrifter.
 • Våre medlemmer profileres på arrangementer som Tidsskriftdagen, våre nettsider, i nyhetsbrev osv.
 • Medlemmer av Norsk tidsskriftforening har mulighet til å benytte foreningens kontor i 4.etasje på Litteraturhuset i Oslo til møter.
 • Medlemmer kan søke støtte til arrangementer, primært debatter, men støtte til andre typer arrangementer kan vurderes
 • Medlemmer kan søke støtte til kompetanseheving for redaksjonene; kurs, opplæring eller lignende
 • Medlemmer kan få tips og råd om redaksjonelle spørsmål, for eksempel jus, etikk, økonomi og drift
 • Medlemskap gir rett til én delegat med tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet.

Kontingent gjeldende fra 2016, vedtatt på årsmøte 16. april 2015
Medlemmene skal betale kontingent som fastsettes av årsmøtet.
Kontingent skal være innbetalt senest en måned etter at kravet er utsendt. Hvis kontingent ikke er betalt innen utgangen av april, opphører medlemskapet.
Utmeldelse eller eksklusjon gir ikke rett til tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

Kontingent beregnes slik

Det er kontrollert opplag (abonnement + løssalg) som ligger til grunn for beregning av kontingent. Grunnavgift er kr. 2500 for alle papirtidsskrifter inntil 2000 i opplag, deretter kommer en økning på kr. 500 per 1000 i opplag.

Opplag
                                         Tillegg                  Total    
0 - 2000                                    0                   2500
2001 – 3000                          500                  3000
3001 – 4000                        1000                  3500
4001 – 5000                        1500                  4000
5001 – 6000                        2000                  4500
6001 – 7000                        2500                  5000
7001 – 8000                        3000                  5500
8001 – 9000                        3500                  6000
9001 – 10 000                     4000                  6500
Over 10 000                        4500                  7000 maks kontingent

Beregning for digitale tidsskrifter:

Antall brukere per uke      Grunnavgift

< 25 000                           2500                   
25 -100 000                      5000                      
> 100 000                         7000                      

Styret vil etter søknad fra det enkelte medlem kunne gi fritak for den opplagsavhengige medlemskontingenten, men grunnavgiften er fast og gjelder for alle. Eventuell søknad må rettes til styret innen rimelig tid fra et kontingentkrav er fremmet, og ledsages av dokumentasjon på den økonomiske situasjonen til søker (budsjett + forrige årsregnskap).

Hvordan søke om medlemskap?

Elektronisk søknadsskjema finnes her, send separat PDF av de to siste utgavene (for papirtidsskrifter)  til post@tidsskriftforeningen.no

For spørsmål, ta kontakt med koordinator Tone K. Olsen, post@tidsskriftforeningen.no

Ute nå

Prosa #2 2021 inneheld to svært ulike tilnærmingar til TV-serien «Atlantic Crossing»s handsaming av historiske hendingar. Les også historia om Kopinors og NFFOs innsats for å styrke bokbransjen i fleire afrikanske land.

Marte Michelets essay er utsett igjen. Tema for årets andre nummer av Prosa er «grenseverdi», noko som viser til dei verdiladde vurderingane som ligg til grunn når grenser blir sette eller flytta, og til kva som kan oppstå når grenser blir kryssa.

Bok og Bibliotek er Norges største og eldste bibliotekfaglige tidsskrift. Vår dyktige og mangeårige redaktør går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk - for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Søknadsfrist: 26. mars - Les mer her.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler